Find Pris & Book

MEDLEMSBETINGELSER FOR EXTRA


STENA LINE - FORRETNINGSBETINGELSER

 

(SENEST OPDATERET I DECEMBER 2017)

 

DISSE FORRETNINGSBETINGELSER VIL VÆRE GÆLDENDE FOR DIN BOOKING. VI MENER, AT DISSE FORRETNINGSBETINGELSER ER RETVISENDE OG KLARE OG OVERHOLDER GÆLDENDE LOVGIVNING, MEN HVIS DU ER UENIG, BEDES DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICEAFDELING.

 

DU BEDES LÆSE DISSE FORRETNINGSBETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU FORETAGER DIN BOOKING. DISSE FORRETNINGSBETINGELSER OMFATTER VISSE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER I HENHOLD TIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG. DU BEDES VÆRE SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ AFSNIT 7.6 (FORSVUNDET/BESKADIGET BAGAGE) OG AFSNIT 9 (VORES ANSVAR).

 

1. DIN KONTRAKT MED OS

1.1

Forretningsbetingelser: Ved at foretage en booking hos os accepterer du, at disse forretningsbetingelser gælder både for dig og for alle personer, på hvis vegne du reserverer, og du bekræfter derved, at du har den nødvendige tilladelse fra sådanne personer til at gøre det på deres vegne.

1.2

Definitioner:

 

1.2.1

Enhver reference til “vi”, “os”“vores” eller “Stena Line” er til Stena Line Limited, Stena Line Irish Sea Ferries Limited, Stena Line BV og/eller Stena Line Scandinavia AB og omfatter deres respektive medarbejdere og agenter (som relevant).

1.2.2

Enhver reference til ”du”, “dig”, “din” eller “dine” betyder dig som passager eller enhver passager, på hvis vegne din booking også foretages, hvilket i tilfælde af færgerejse betyder en person, der transporteres på et skib under en transportaftale, eller som med transportørens samtykke ledsager et køretøj eller levende dyr, der er omfattet af en kontrakt for godstransport, der ikke er omfattet af Konventionen.

1.2.3

“Konventionen” betyder Athen-konventionen om passagertransport og deres bagage til søs underskrevet i Athen i 1974. Hvis den er ændret (eller vil ændres), kan teksten findes her:

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/2016/20

1.2.4

"kahytbagage" betyder bagage, som passageren har i sin kahyt eller på anden måde er i besiddelse, forvaring eller kontrol af/over.

1.2.5

"transport" dækker følgende perioder:

 
 

1.2.5.1

med hensyn til passageren og dennes kahytbagage, er det den periode, hvor passageren og/eller dennes kahytbagage er ombord på skibet eller under ombordstigning eller afstigning. Med hensyn til passageren omfatter transporten dog ikke den periode, hvor denne er på en havnestation eller station eller på en kaj eller i nogen anden havneinstallation;

1.2.5.2

med hensyn til kahytbagage, også den periode, hvor passageren er på en havnestation eller station eller på en kaj eller i nogen anden havneinstallation, hvis denne bagage er blevet overtaget af transportudbyderen eller dennes ansatte eller agent og ikke er blevet udleveret til passageren; og

1.2.5.3

med hensyn til anden bagage, som ikke er kahytbagage, perioden fra overtagelsestidspunktet af transportudbyderen eller dennes ansatte eller agent på land eller ombord til det tidspunkt, hvor transportudbyderen eller hans tjener eller agent udleverer det

 

1.2.6

"transportaftale" betyder en kontrakt, der indgås af eller på vegne af en transportudbyder for transport ad søvejen af en passager eller en passager og dennes bagage, alt efter omstændighederne.

1.2.7

"EU's passagerforordning 2010" betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerernes rettigheder ved rejser til søs og indre vandveje, hvis tekst er tilgængelig her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R1177.

1.2.8

"rejse" betyder den rejse, der arrangeres og/eller drives af os, som kræves for at opfylde betingelserne for bookingen.

1.2.9

"bagage" betyder enhver genstand eller ethvert køretøj, der transporteres af transportudbyderen under en transportaftale med undtagelse af:

 
 

1.2.9.1

genstande og køretøjer, der transporteres under et charterparti, konnossement eller anden kontrakt, der primært vedrører godstransport, og

1.2.9.2

levende dyr;

 

1.2.10

"PLR" betyder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportudbyderes ansvar for transport af personer ad søvejen i tilfælde af ulykker, hvis tekst er tilgængelig her: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:tr0018.

1.2.11

"SDR" betyder særlige tegningsretter, de daglige omregningskurser, som kan findes på Den Internationale Valutafonds hjemmeside på http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.

1.3

Din kontrakt: Din kontrakt er med:

 

1.3.1

Stena Line Irish Sea Ferries Limited, hvis du sejler på ruten mellem Belfast og Liverpool (Birkenhead) ("Liverpoolruten").

1.3.2

Stena Line BV, hvis du sejler på ruten mellem Harwich og Hook of Holland og andre ruter, der kan drives af os over Nordsøen ("Hollandsruten”)

1.3.3

Stena Line Scandinavia AB, hvis du sejler på skandinaviske eller baltiske ruter

1.3.4

Stena Line Limited, hvis du sejler på ruten mellem Cairnryan og Belfast ("Cairnryanruten"), ruterne mellem Holyhead og Dublin og Fishguard og Rosslare og andre ruter, der kan drives af os fra Storbritannien til Republikken Irland (“ROI-ruterne") og ruten mellem Rosslare og Cherbourg ("Kontinentalruten").

1.4

Rejse med tog og bus: Rejser med tog og bus, der reserveres via os, er underlagt de relevante vilkår og betingelser for det pågældende jernbane- eller busselskab og gældende internationale konventioner. Yderligere oplysninger kan fås på forespørgsel fra det relevante jernbane- eller busselskab.

1.5

Ændringer i tjenester og/eller priser, før du reserverer: Vi forbeholder os retten til, inden du booker, at variere de tjenester, der er beskrevet på vores hjemmeside og i vores brochurer, herunder priser og afrejsedatoer og -tider, og til at udpege en anden færge til en bestemt rejse. Dette påvirker ikke eventuelle bookinger, der er accepteret af os.

1.6

Ændringer af forretningsbetingelserne: Vi ændrer disse forretningsbetingelser fra tid til anden. Se øverst på denne side for at se, hvornår disse forretningsbetingelser sidst blev opdateret. Hver gang du reserverer hos os, gælder de forretningsbetingelser, der gælder på tidspunktet for din booking.

 

Vi kan ændre disse forretningsbetingelser, som der gælder for din booking, fra tid til anden for at afspejle følgende forhold:

 

1.6.1

ændringer i relevante love og lovkrav og

1.6.2

ændringer i vores processer og procedurer.

 

Hvis vi skal revidere disse forretningsbetingelser, som de gælder for din booking, kontakter vi dig for at give dig rimelig forhåndsmeddelelse om ændringerne og fortælle, hvordan du annullerer bookingen, hvis du ikke er tilfreds med ændringerne. Hvis du annullerer din booking på denne baggrund, giver vi dig en fuld refusion.

1.7

Særtilbud og kampagner: Særtilbud og kampagner kan være underlagt visse vilkår og betingelser, f.eks. med hensyn til betaling, som varierer fra dem, der er angivet i disse forretningsbetingelser.I tilfælde af uoverensstemmelse mellem særtilbud og kampagner og disse forretningsbetingelser gælder vilkårene for særtilbuddene og kampagnerne.

1.8

Tilgængelighed af plads: Alle produkter på vores hjemmeside eller i vores markedsføring tilbydes afhængigt af tilgængelighed, som kan være begrænset.

1.9 Gældende lovgivning:

1.9.1

Forskellige lovgivninger gælder for de tjenester, vi leverer til dig, herunder konventionen, PLR og EU's passagerforordning 2010.

1.9.2

Hvor der er uoverensstemmelse mellem disse forretningsbetingelser og enhver gældende lovgivning, vil vilkårene i en sådan lovgivning være gældende.

1.9.3

Hvor der er uoverensstemmelse mellem de gældende lovgivninger, vil den lovgivning, som er mest gunstig for dig, være gældende.

1.9.4

Fuldstændige oplysninger om konventionen, PLR og EU's passagerforordning 2010 er tilgængelige fra vores kundeservice via email danmark@stenaline.com

Et resumé af Konventionen som ændret af PLR findes på følgende link:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident.pdf.

Et resumé af EU's passagerforordning 2010 findes på følgende link: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/summary_en.pdf.

Lokale sprogoversigter af EU's passagerrettighedsforordning 2012 findes på følgende link: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident-other-linguistic-versions.zip.

1.10 Kontakt vores kundeserviceafdeling: Hvis du har spørgsmål m.v., bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling:

1.10.1

via e-mail: danmark@stenaline.com;

1.10.2

over telefon: +45 96 200 200 - tast 9

1.10.3

med post: Stena Line Denmark A/S,

Att:Frontline

Færgehavnsvej 10

9900 Frederikshavn

 

2. KLAGEPROCEDURE

2.1

Hvis du har nogen klager over tjenesterne, kan du enten:

 

2.1.1

rejse klagen til ledelsen på det relevante sted. Hvor det er relevant, er dette den anbefalede tilgang til rettidig løsning af eventuelle klager; eller

2.1.2

kontakte vores kundeservice på den relevante e-mail i afsnit 1.10.

2.2

Når du kontakter vores kundeserviceteam, bedes du angive dit bookingnummer, fyldestgørende oplysninger om din klage og om muligt et telefonnummer eller en e-mailadresse, for at gøre det muligt for dem at foretage en grundig og rettidig undersøgelse.

2.3

Eventuelle klager, der skal foretages i henhold til EU's passagerforordning 2010, skal i første omgang indsendes til vores kundeservice, ved hjælp af den relevante email i afsnit 1.10, inden for 2 måneder efter den planlagte dato for tjenesten. Vi meddeler dig senest 1 måned efter modtagelsen, om klagen er underbygget, afvist eller stadig overvejes med et endeligt svar og en afgørelse inden for 2 måneder.

2.4

Alternativ konfliktløsning er en proces, hvor en uafhængig instans vurderer fakta i en tvist og søger at løse den uden at skulle gå til retten. Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi har behandlet en klage, kan du kontakte den alternative konfliktløsningsleverandør, vi bruger. Du kan indsende en klage til nedenstående:
Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Sverige

Tel: +46 08-508 860 00

Fax: +46 08-508 860 01

Webb: www.arn.se

E-post: arn@arn.se

   

2.5

Du kan også indsende en klage til den relevante instans, der er angivet via følgende link: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/2010_1177_national_enforcement_bodies.pdf

2.5

Derudover bedes du bemærke, at tvister kan indsendes til online-løsning på Europa-Kommissionens ODR-platform.

 

3. BOOKING OG BETALING

3.1

Alle Køretøjer og trailere/campingvogne: Disse køretøjer skal deklareres på tidspunktet for bookingen, herunder en eventuel tilføjelse af tagstænger, cykler osv. Tillæg kan være gældende for sådanne køretøjer.For at undgå tvivl er varevogne defineret som køretøjer bygget til erhvervsformål med enten (del af) bagpanelet og/eller et lastrum. Varevogne bør deklareres som sådan ved bookingen. Bilafledte varevogne er defineret som varevogne baseret fra personbiler med del af bagpanelet og kan reserveres som biler efter deres dimensioner. Se under punkt 3.2 nedenfor, hvis der transporteres kommercielle varer. Manglende underretning til Stena Line om den nøjagtige køretøjstype og dimensionerne forud for rejsen kan påvirke vores evne til at transportere dit køretøj og kan medføre et tillæg, der bliver opkrævet, eller endda resultere i annullering af rejsen.

3.2

Varevogne op til og med 6 meter i længde og/eller køretøjer, der trækker en trailer/campingvogn med gods eller udstyr til erhvervsformål: Disse skal reserveres som fragt igennem vores fragtsystem ved at ringe til+45 96 200 222 . Se også www.stenalinefreight.com. I tilfælde af ukorrekte oplysninger forbeholder Stena Line sig retten til at opkræve et momstillæg på den betalte pris.

3.3

Varevogne registreret i Republikken Irland, og klassificeret og beskattet for irsk motorskat som et erhvervskøretøj: Hvis du rejser fra Republikken Irland, og dit køretøj er registreret i Republikken Irland og klassificeret og beskattet for irsk motorskat som erhvervskøretøj, skal det reserveres som fragt via vores fragtsystem ved at ringe til +45 96 200 222 . Se også www.stenalinefreight.com.. I tilfælde af ukorrekte oplysninger forbeholder Stena Line sig retten til at opkræve et momstillæg på den betalte pris.

3.4

Følgende køretøjer er underlagt fragtraterne og fragtbetingelserne.

3.4.1

Alle køretøjer, der transporterer kommercielle varer eller er involveret i et kommercielt venture, der ikke er nævnt i afsnit 3.2 og 3.3.

3.5.2

Køretøjer med farligt gods.

3.5.3

Alle køretøjer konstrueret til transport af kommercielle varer, som er over 6 meter langt.

3.5.4

Alle køretøjer konstrueret til erhvervsmæssig brug og som trækker en påhængsvogn, hvor den kombinerede længde overstiger 12,5 meter.

3.5.5

Alle køretøjer konstrueret til erhvervsmæssig brug, der transporterer køretøjer til sportsbegivenheder.

Ring venligst til +45 96 200 222. For yderligere information om fragtrater, og hvordan du reserverer pladser. Se også www.stenalinefreight.com

   

3.5

Accept af din booking og generering af din kontrakt: Vores accept af en eventuel betaling foretaget af dig i forbindelse med en booking udgør ikke generering af din kontrakt. Din kontrakt vil træde i kraft, når vi accepterer din booking ved at udstede en bekræftelse/bookingreference.

   

3.6

Betalingsfrist:

   
 

3.6.1

Med mindre andet er oplyst, betales alle bookinger, når de foretages.

3.6.2

Hvis du booker en flexi- eller premiumbillet mere end 7 dage, før du rejser kan du benytte vores ”Lås prisen fast / Depositum”-ordning, som garanterer din booking og prisen på tidspunktet for bookingen mod et ikke-refunderbart gebyr på 49 DKK + et depositum, som vil fremgå under bookingen. Hvis du benytter dette tilbud, skal du betale hele bookingprisen inden den frist, der fremgår af bekræftelsen. Hvis du ikke har betalt det fulde beløb inden den dato, der er angivet på bekræftelsen, har vi ret til at annullere din booking uden varsel, gebyret vil ikke blive refunderet, og vi har ingen yderligere forpligtelser eller ansvar over for dig. Du vil være ansvarlig for eventuelle merpriser eller gebyrer for ændringer eller annulleringer i din booking i overensstemmelse med afsnit 8.3.2. Dette tilbud er ikke tilgængeligt, hvis du bestiller en economy-billet.

   
   

3.7

Betalingsmetode: Betaling kan ske med udvalgte kredit- eller betalingskort, Extra-point eller elektroniske gavekort med gavekortskode. Betaling kan ske kontant, hvis du foretager booking i en af voresterminaler.

   

3.8

Gældende priser:

   
 

3.8.1

Priserne (som inkluderer alle gældende skatter, gebyrer og afgifter) vist i danske kroner på vores hjemmeside eller i vores markedsføring gælder kun for bookinger foretagetpå stenaline.dk.

3.8.2

Et bookinggebyr på 75 DKK for dagsture og 150 DKK for alle andre typer bookinger opkræves, hvis bookingen ikke foretages på internettet. Disse gebyrer opkræves pr. booking, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

3.8.3

Der opkræves et portogebyr på 40 DKK for passagerer, som kræver en skriftlig bekræftelse af deres rejse sendt pr. post. Der opkræves et gebyr på 10 DKK for passagerer, som kræver en bekræftelse af deres rejse sendt pr. SMS. Der opkræves ingen gebyr for bekræftelse via e-mail.

   

3.9

Vi overfører ændringer i visse afgifter til dig: Hvis der er en ændring i eventuelle gældende skatter eller gebyrer eller afgifter pålagt af en tredjepart (f.eks. regeringshandlinger, brændstofafgifter, miljøafgifter, havneafgifter osv.) mellem din bookingdato og udrejsedatoen, forbeholder vi os retten til at justere satserne for skatter, gebyrer og/eller afgifter (som gældende), som du betaler. Du får mulighed for at acceptere ændringen eller annullere bookingen uden ansvar.

   

 

4. FORSIKRING

Det anbefales, at du tilkøber vejhjælp og personlig rejseforsikring, som kan dække dig, hvis du skal annullere din rejse pga. sygdom eller kompensere for forsinkelser og yde assistance, hvis dit køretøj bryder sammen.

 

5. REJSER MED STENA LINE

5.1

Check ind: Du skal checke ind senest den tid, der er angivet på din bekræftelse og i informationen for den pågældende booking; ellers kan din plads ikke garanteres, og du vil muligvis ikke få tilladelse til at komme ombord. Rejser på et andet tidspunkt og/eller en anden dato kan medføre et tillægsgebyr.

5.2

Børn: - På færgetransport er aldersgrænsen normalt 18 år. Ved krydstogter Frederikshavn-Oslo, herunder de forskellige typer MiniCruises, er aldersgrænsen 20 år, undtaget på SkiCruise, hvor aldersgrænsen er 18 år. Undtaget er børn og unge der følges med forældre, foresatte eller gruppeleder.

Børn under 18 år med en forælder, som bor i destinationslandet kan rejse alene, dog kræves der en fuldmagt med ansvarsfraskrivelse. Dette gælder ikke på Endagsture, dvs. tur/retur samme dag og ikke på aftenafgange.

Fuldmagten kan hentes her: https://www.stenaline.dk/fuldmagt-til-uds

Børn fra 0 år til og med 3 år rejser gratis, men skal medtages i antallet af passagerer på bookingen.

5.3

Gyldighedsperiode for bookinger: Din booking er kun gældende for de angivne afrejsedatoer og -tider, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
Se punkt 8 for ændringer og annullering af din booking.

5.4

Grupper på 20 eller flere: Grupper med 20 eller flere passagerer (inklusive eventuelle chauffører og børn af enhver alder) skal reserveres som en gruppe. Ring venligst til vores grupperejseteam på +45 96 200 250 på hverdage ml. kl. 10-14.

5.5

Dagsture, sightseeingture og cruises:

 

5.5.1

Retten er forbeholdt til at variere eller annullere dagsture, sightseeingture og cruises frem til 36 timer før afgangstid/-dato. De tilbydes afhængigt af tilgængeligheden af den tildelte plads, som kan være begrænset.

5.5.2

Ved enhver ændring foretaget af Stena Line på rejsen, sightseeingturen eller cruiset får du mulighed for at acceptere eller annullere bookingen uden ansvar. Hvis du i denne situation vælger at annullere en tur, sightseeingtur eller et cruise i overensstemmelse med afsnit 5.5, giver vi dig en refusion af det betalte beløb.

 

Værdien og tilgængeligheden af eventuelle inkluderende måltider vil være som angivet på den gældende bekræftelse. Bookinger gælder kun for returrejse samme dag, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Kun et enkelt stykke håndbagage er tilladt.

5.6

Kæledyr: Af helbreds- og sikkerhedsmæssige årsager er dit kæledyr som udgangspunkt ikke tilladt ombord på offentlige arealer og kahytter (med undtagelse af anerkendte førerhunde), undtaget herfor er anviste dyrearealer eller kahytter beregnet til kæledyr, hvis tilgængelig afhænger af rute m.v. og som er booket inden afrejse. Hvis du rejser med et kæledyr, skal dette deklareres forud for rejsen ved bookingstidspunktet. Lokale regler gælder afhængigt af rute m.v., find information på https://www.stenaline.dk/faq/foer_rejsen/husdyr-ombord-stena-line

Se mere information om nødvendig dokumentation på: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. Bemærk venligst, at det er dit ansvar at medbringe alle nødvendige dokumenter og gøre alle forberedelser, herunder karantæne, hvis det er nødvendigt, for at opfylde alle lovkrav.

 

 

6. TRANSPORT, TIDER OG RUTER

6.1

Vi vil forsøge at tilbyde dig og din bagage den rejse, der vises på din bekræftelse og bookinginformation, men du bør være opmærksom på, at færger, sejltider/datoer og destinationer kan blive påvirket af vejrforhold eller havnelukninger eller kan ændres (efter vores skøn) på grund af operationelle krav.

6.2

Ved annullering eller forsinkelse af afrejse informerer vi dig om situationen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder senest 30 minutter efter den planlagte afgangstid. Vi vil også informere dig om de forventede afgangs- og ankomsttider for din rejse, så snart disse oplysninger foreligger.

6.3

Hvis du ikke når en tilsluttende transporttjeneste på grund af en annullering eller forsinkelse, vil vi gøre en rimelig indsats for at informere dig om alternative forbindelser.

6.4

Hvor vi med rimelighed forventer, at færgens afgang annulleres eller forsinkes med mere end 90 minutter ud over den planlagte afgangstid:

 

6.4.1

Kan vi tilbyde forfriskninger, snacks eller måltider i rimeligt forhold til ventetiden, når de er tilgængelige og med rimelighed kan leveres. Alternativt (efter vores skøn) kan vi give dig en voucher, som kan indløses på enhver Stena Line-havn eller i en butik ombord, hvis værdi afhænger af ventetiden,

og

6.4.2

Vi vil forsøge at arrangere en passende alternativ færgeovergang til dit endelige bestemmelsessted som angivet på din bekræftelse og bookinginformation, forudsat at alternative rejser er tilgængelige og med rimelighed kan tilbydes.

 

Hvis vi ikke kan tilbyde alternative rejser, eller du ikke ønsker at tage imod de alternative rejser, der tilbydes, har du ret til en refusion af billetprisen for den pågældende del af rejsen og, hvis det er relevant, en gratis returrejse til første afrejsested, som angivet i din bekræftelse og bookinginformation, så hurtigt som muligt.

6.5

6.5.1

Hvor afgangens forsinkelse kræver et ophold på en eller flere overnatninger, vil vi tilbyde dig, og medmindre andet er aftalt, arrangerer vi på vores regning passende indkvartering ombord eller i land og transport til og fra havneterminalen og stedet for indkvartering. De samlede omkostninger ved sådanne indkvarteringer i land, ikke inklusive transport til og fra havneterminalen og indkvarteringsstedet, er begrænset til 80 EUR eller tilsvarende DKK pr. person pr. nat i højst 3 nætter. Vi vil også tilbyde transport til og fra havneterminalen og indkvarteringsstedet, refundere dine rimelige omkostninger ved indlevering af kvitteringer (som det er relevant) eller, hvis du bruger dit eget køretøj, i overensstemmelse med den nuværende Stena Line-kørselspolitik.

6.5.2

Hvor aflysning eller forsinkelse kræver yderligere udgifter for rejse mellem dit hjem og havneterminalen, kan vi begrænse vores udgifter og kun kompensere for rimelige omkostninger ved indlevering af gældende kvitteringer eller, hvis du bruger dit eget køretøj i overensstemmelse med den nuværende Stena Line-kørselspolitik.

6.5.3

For at undgå tvivl: Hvis et tilbud om en rimelig alternativ rute afvises, og du i stedet vælger at vente på terminalen, vil ingen indkvartering blive ydet eller finansieret.

6.6

Uden at miste retten til transport kan du anmode om kompensation fra os, hvis du står over for en forsinkelse ved ankomst til din destinationshavn som angivet på din bekræftelse og bookinginformation. Minimumsbeløbet for kompensationen udgør 25 % af den billetpris, der betales for den pågældende del af rejsen, med en forsinkelse på mindst:

 

6.6.1

en time i tilfælde af en planlagt rejse på op til fire timer;

6.6.2

to timer i tilfælde af en planlagt rejse på mere end fire timer, men ikke over otte timer;

6.6.3

tre timer i tilfælde af en planlagt rejse på mere end otte timer, men ikke over fireogtyve timer; eller

6.6.4

seks timer i tilfælde af en planlagt rejse på mere end 24 timer.

6.7

Hvis forsinkelsen overstiger det dobbelte af den tid, der er angivet i afsnit 6.6 ovenfor, udgør kompensationen 50 % af billetprisen for den pågældende del af din rejse.

6.8

Hvis du har en kombineret billet til en udrejse og returrejse, beregnes kompensation i afsnit 6.6 og 6.7 ovenfor i forhold til 50 % af prisen, som er betalt for den kombinerede billet.

6.9

Den kompensation, der skal betales i afsnit 6.6 til 6.8 ovenfor, betales i form af voucher, medmindre du anmoder om kontant betaling.

6.10

Vi betaler ikke nogen kompensation i henhold til afsnit 6.5 til 6.8, hvor det skyldige beløb er under 6 EUR eller tilsvarende i DKK.

6.11

Bistand i tilfælde af aflyst eller forsinket afrejse, omdirigering og refusion og kompensation af billetprisen ved forsinket ankomst gælder ikke, hvis du har en åben billet, så længe afgangstiden ikke er angivet, eller hvor du blev informeret om annullering eller forsinkelse inden købet af din billet, eller hvis aflysningen eller forsinkelsen skyldes din fejl.

6.12

6.12.1

Du er ikke berettiget til kompensation i henhold til afsnit 6.6, 6.7 og 6.9 eller tilbud om indkvartering uden omkostninger til dig i henhold til punkt 6.5, hvor aflysninger eller forsinkelser skyldes vejrforhold, der truer skibets sikre drift eller ved ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer udførelse af passagertjenesten, som ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige foranstaltninger var truffet.

6.12.2

Vejrforhold omfatter stærke vinde, store bølger, stærke strømme, vanskelige isforhold, ekstremt høje eller lave vandniveauer, orkaner, tornadoer og oversvømmelser. Ekstraordinære omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, naturkatastrofer, herunder brande og jordskælv, terrorangreb, krige og militære eller civile våbenkonflikter, oprør, militære eller ulovlige konfiskationer, arbejdskonflikter, sygdom, tilskadekommen eller omkommet person, eftersøgnings- og redningsoperationer til søs eller på indre vandveje, foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte miljøet, beslutninger truffet af trafikforvaltningsorganer eller havnemyndigheder eller beslutninger truffet af de kompetente myndigheder med hensyn til offentlig orden og sikkerhed samt for at dække hastende transportbehov.

 

7. DIT ANSVAR

7.1

Refusioner: Du accepterer, at du ikke vil være berettiget til refusion, hvis du ændrer eller annullerer rejsearrangementet for din booking, bortset fra det som udtrykkeligt fremgår af afsnit 8.

7.2

Sikkerhed:

 

7.2.1

Du accepterer, at vi har ret til efter vores skøn (kun med forbehold for refusion af billetprisen) at nægte at give transport til enhver person, bagage eller køretøj af nogen årsag med hensyn til sikkerhed eller for andre passagerers interesser eller for at sikre overholdelse af regler for indvandring, told, sundhed eller andre gældende regler. Du skal overholde alle sikkerhedsbestemmelser og -meddelelser og eventuelle anvisninger fra medarbejderne eller agenterne.

7.2.2

Du skal til enhver tid opføre dig på en måde, der ikke truer nogen person eller ejendom, skader eller beskadiger nogen, truer, misbruger eller fornærmer andre passagerer eller besætningsmedlemmer, forårsager tyveri, tab af eller skade på ejendom, eller forstyrrer sundheden af eller forårsager nød, ubehag eller unødvendig ulejlighed for enhver passager eller besætningsmedlem. Hvis din adfærd efter vores rimelige opfattelse sandsynligvis giver anledning til bekymring, forbeholder vi os ret til at nægte at tillade dig at gå ombord eller kræve, at du afgår og/eller forlader terminalfaciliteterne, og vi kan også indberette sagen til enhver relevant politi- eller anden retshåndhævende myndighed. Vi forbeholder os også ret til at nægte at transportere dig på din returrejse eller til enhver tid i fremtiden. Under sådanne omstændigheder vil vi ikke refundere eventuelle penge, som du har betalt for den pågældende rejse. Vi er ikke ansvarlige for dig som følge af annulleringen af din rejse, og du refunderer os alle omkostninger, vi pådrager os for at reparere eller udskifte ejendom, som er tabt, beskadiget eller ødelagt af dig og kompensere enhver passager eller besætningsmedlem, der er berørt af dine handlinger.

7.3

Skydevåben, farligt gods og dyr: Du må ikke være i besiddelse af eller transportere farligt gods (herunder men ikke begrænset til gasflasker), skydevåben eller dyr på din rejse uden vores forudgående skriftlige tilladelse og uden at overholde alle gældende regler og opnåelse af relevante licenser.

7.4

Kropsvisitationer og ransagninger: Du accepterer, at vi og enhver relevant havnemyndighed har ret til at udføre kropsvisitationer af passagerer og ransagninger af køretøjer i henhold til lovbestemte eller andre juridiske krav.

7.5

Rejser med en anden transportudbyder: Du er indforstået med, at disse forretningsbetingelser er gældende, hvis du rejser med et andet søfartsselskab (eller rejser på vores færge i stedet for med en anden transportudbyder).

7.6

Forsvundet/beskadiget bagage: Med forbehold for hvad i øvrigt fremgår af disse forretningsbetingelser er vi ansvarlige for den skade, der er lidt på din bagage, hvis du kan bevise, at den hændelse, der forårsagede skaden, skete i forbindelse med transporten og skyldtes fejl eller forsømmelse af Stena Line eller af dets ansatte eller agenter, der handler inden for rammerne af deres ansættelse

Skulle der være åbenbar skade på din bagageskal du give os besked skriftligt:

 

7.6.1

før eller på tidspunktet for afstigning for kahytbagage, og

7.6.2

før eller på tidspunktet for udlevering, for al anden bagage.

 

I tilfælde af beskadigelse af bagage, som ikke er tydeligt; skriftlig meddelelse er påkrævet senest femten dage fra tidspunktet for afstigning eller udlevering eller fra det tidspunkt, hvor en sådan udlevering skulle have fundet sted. Du formodes at have modtaget din bagage ubeskadiget, hvis du undlader at underrette os inden for de fastsatte frister, medmindre bagagen på tidspunktet for modtagelsen er genstand for undersøgelse eller inspektion, hvor der i så fald ikke skal gives en skriftlig meddelelse. Vi er ikke ansvarlige for tab af eller beskadigelse af kontanter, omsættelige værdipapirer, guld, sølvtøj, smykker, ornamenter, kunstværker, elektronisk udstyr eller andre værdigenstande.

7.7

Efterladt bagage: Hvis bagagen er efterladt hos os efter afslutningen af din rejse, kan vi efter en rimelig frist sælge den, medmindre du gør krav på den inden for 3 måneder efter afslutningen af din rejse.

7.8

Manglende afstigning: Hvis du og/eller din bagage af en eller anden grund (medmindre årsagen er en fejl fra vores side) ikke stiger af skibet efter rejsen, kan du og/eller din bagage returneres efter vores valg til afgangshavnen eller tages til en anden havn på din regning efter de gældende priser.

7.9

Dokumentation: Du accepterer at refundere os fuldt ud for bøder, repatriering eller andre bortskaffelsesomkostninger, tilbageholdelsesomkostninger og andre relaterede omkostninger, som vi bærer eller pådrager dig på grund af manglende besiddelse af al dokumentation, der kræves af indvandrings-, told-, sundheds- eller andre gældende regler. Det er tilrådeligt at medbringe en form for dokumentation med et fotografi, når du rejser.

7.10

Alkohol: Du må ikke medbringe alkohol ombord til forbrug på rejsen. Vi forbeholder os retten til, efter vores skøn, at konfiskere alkohol uden nogen form for kompensation, hvis det anses for at være til dette formål. Alkohol må kun indtages ombord, hvis det er købt fra skibets barer eller restauranter. Vi forbeholder os retten til at konfiskere enhver anden alkohol, der forbruges ombord (inklusiv alkohol købt fra butikkerne ombord) uden kompensation.

 

8. ÆNDRINGER/AFBESTILLINGER

8.1

Du kan annullere en booking når som helst før afrejse underlagt de afbestillingsgebyrer, der er vist i afsnit 8.3.2 i vores forretningsbetingelser.

8.2

Sådan annullerer du din booking: Du kan annullere en booking via telefon, via vores hjemmeside eller ved skriftlig oplysning.

8.3

Gebyrer for ændringer/annulleringer:

 

8.3.1

Ændringer i ruten, datoen eller tidspunktet for din sejlads og/eller ændringer i passagertallet eller køretøjet og/eller ekstra varer/tjenester tilføjet til din booking (afhængig af tilgængelighed) kan medføre en forøgelse af prisen ("merpris" – der foretages en ny prisberegning).

8.3.2

Afgifter for ændringer eller annulleringer, sammen med andre afgifter, der betales af dig, er angivet nedenfor. Alle produkter som ikke er Flexi eller Premium omfattes af Economy-reglerne:

 
 

Economy

Flexi

Premium

Hvad vil jeg blive opkrævet for at ændre min booking inden rejsen:

400,- kr + der beregnes ny, højere pris

Der beregnes ny pris men intet ændringsgebyr.

Der beregnes ny pris men intet ændringsgebyr.

Hvad vil jeg blive opkrævet, hvis jeg annullerer bookingen før udrejse:

     

Op til 24 timer før afrejse

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

Kun et annulleringsgebyr på 30 DKK

Kun et annulleringsgebyr på 30 DKK

Op til 2 timer før afrejse

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

50 % plus et annulleringsgebyr på 30 DKK

Kun et annulleringsgebyr på 30 DKK

Inden for 2 timer før afrejse

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

Hvad vil jeg blive opkrævet, hvis jeg annullerer bookingen efter udrejse eller ikke møder op:

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

100 % af prisen (dvs. ingen tilbagebetaling)

Hvad sker der, hvis jeg fjerner et tilkøb, fx et måltid, fra min booking?

Ingen tilbagebetaling

Fuld tilbagebetaling

Fuld tilbagebetaling

Er der ekstra tilbehør inkluderet:

Ingen

Ingen

Se punkt 8.3.4 for information pr. rute.

       

Er der et bookinggebyr:

Et bookinggebyr på 75 DKK for dagsture og 150 DKK for alle andre typer bookinger opkræves, hvis bookingen ikke foretages på internettet

Et bookinggebyr på 75 DKK for dagsture og 150 DKK for alle andre typer bookinger opkræves, hvis bookingen ikke foretages på internettet

Et bookinggebyr på 75 DKK for dagsture og 150 DKK for alle andre typer bookinger opkræves, hvis bookingen ikke foretages på internettet

Er der et gebyr, hvis jeg ønsker at udskyde betalingen?

Ikke tilgængeligt

Se punkt 3.6.2 ovenfor.

Se punkt 3.6.2 ovenfor.

Er der et gebyr for transport af kæledyr:

Der kan være gebyr for kæledyr afhængigt af valgt rute m.v. Se priser ved booking.

Der kan være gebyr for kæledyr afhængigt af valgt rute m.v. Se priser ved booking.

Der kan være gebyr for kæledyr afhængigt af valgt rute m.v. Se priser ved booking.

 

8.3.3

Der ydes ingen refusion til dig, når du annullerer dagsture, sightseeingture eller cruises. Se i øvrigt afsnit 5.5.

8.3.4

Premium-billetter er tilgængelige på følgende ruter:

Göteborg-Frederikshavn

Prioriteret ombordkørsel for personbiler ved indcheckning senest 35 minuter før afgang så vidt muligt – bl.a. afhængigt af optimal placering af køretøjer på færgen.

Frederikshavn-Oslo

Morgenmad er inkluderet

Karlskrona-Gdynia

Prioriteret ilandkørsel for personbiler ved indcheckning senest 60 minuter før afgang Morgenmad er inkluderet

Nynäshamn-Ventspils

Morgenmad er inkluderet

Hoek van Holland-Harwich

Morgenmad er indkluderet ved natsejladser. Fri adgang til Stena Plus Lounge

Göteborg-Kiel

Morgenmad er inkluderet

Fishguard-Rosslare

Prioriteret ombordkørsel og ilandkørsel. Fri adgang til Stena Plus Lounge

Belfast-Cairnryan

Prioriteret ombordkørsel og ilandkørsel. Fri adgang til Stena Plus Lounge

Belfast-Liverpool

Prioriteret ombordkørsel og ilandkørsel. Fri adgang til Stena Plus Lounge

Dublin-Holyhead

Prioriteret ombordkørsel og ilandkørsel. Fri adgang til Stena Plus Lounge

8.4

Refusioner: Udbetaling af refusionen som fastsat i punkt 6.4.1 vil ske inden for 7 dage. Udbetaling af kompensation (med voucher eller andet), der henvises til i afsnit 6.6 til 6.9, skal betales senest en måned efter indgivelsen af anmodningen om kompensation med fradrag af eventuelle afbestillingsgebyrer og under forbehold for særlige betingelser for den købte vare, forudsat at et krav laves inden for 12 måneder efter den forventede afrejsedato. Der gives ikke refusioner for:

 

8.4.1

Annullering af forudbestilte togsæder.

8.4.2

Ubrugte elementer i din booking.

8.5

Billetter og bookingreferencer: Sørg for, at du har din billet eller bookingreference/bekræftelse til rådighed for serviceoperatøren på det tidspunkt, du ønsker at bruge den reserverede tjeneste.

8.6

Dårligt vejr: Dårligt vejr eller havforhold kan føre til annullering af tjenester. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe passagerer, når dette er tilfældet, men kan ikke acceptere ansvar for eventuelle omkostninger eller ulemper.

 

9. VORES ANSVAR

9.1

Med forbehold for punkt 7.6 og resten af dette afsnit 9 er vi ansvarlige for den skade, der er lidt som følge af dødsfald eller personskade på dig og tab af eller skade på din bagage, hvis den hændelse, der var skyldt i skaden, opstod i løbet af transporten og skyldtes fejl eller forsømmelse af transportudbyderen eller dennes ansatte eller agenter, der handler inden for rammerne af deres ansættelse.

9.2

Begrænsninger og udelukkelser:

 

9.2.1

Vores ansvar med hensyn til død eller personskade, som ikke skyldes vores forsømmelighed, må under ingen omstændigheder overstige den relevante grænse i henhold til konventionen og/eller PLR, alt efter hvad der er relevant. Vores ansvar for tab af eller skade på ejendom (uanset hvor tabet eller skaden kan forekomme) må under ingen omstændigheder overstige et beløb svarende til de respektive grænser i henhold til konventionen eller PLR, alt efter hvad der er relevant.

9.2.2

Se venligst afsnit 7.6 for yderligere begrænsninger af vores ansvar for visse genstande. Vi er ikke ansvarlige for dig (eller andre passagerer, der rejser på en booking foretaget af dig) for ethvert tab, der ikke opstår naturligt, medmindre du har meddelt os skriftligt inden eller efter at have foretaget bookingen om særlige fakta eller omstændigheder, der er relevante for et sådant krav, og vi bevidst har accepteret den ekstra risiko.

9.3

Medmindre andet er relevant i henhold til konventionen og/eller PLR eller anden gældende lov, er vi ikke ansvarlige over for dig, hvis manglende opfyldelse eller ukorrekt opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse skyldes:

 

9.3.1

din egen skyld eller nogen anden inkluderet i din bookings skyld, eller

9.3.2

en tredjepart, som ikke er forbundet med levering af en tjenesteydelse, der er indgået kontrakt for, og fejlen er uforudsigelig eller uundgåelig; eller

9.3.3

 
 
 

9.3.3.1

enhver usædvanlig og uforudsigelig omstændighed uden for vores kontrol, hvis konsekvens ikke kunne have været undgået, selvom al behørig omhu var blevet udøvet; eller

9.3.3.2

en hændelse, som vi eller enhver leverandør af tjenester, selv med al behørig omhu ikke kunne forudse eller forhindre.

9.4

Tidsgrænse for retssager: Eventuelle skadeserstatninger som følge af dødsfald eller personskade på en passager eller for tab af eller beskadigelse af bagage skal være tidsbegrænset i en periode på to år, med forbehold af suspension og afbrydelse, der måtte være tilladt i medfør af konventionen/PLR.

 

Forældelsesfristen beregnes som følger:

 

9.4.1

i tilfælde af personskade: fra datoen for passagerens afstigning

9.4.2

i tilfælde af dødsfald i forbindelse med transport: fra den dato, hvor passageren skulle have steget af og i tilfælde af personskade, der opstår under transporten og medfører passagerens død: efter afstigning fra dødsdatoen, forudsat at denne periode ikke overstiger tre år fra afstigningsdatoen, og

9.4.3

i tilfælde af tab af eller beskadigelse af bagage: fra datoen for afstigning eller fra den dato, hvor afstigningen skulle have fundet sted, hvilken dato der nu er senest.

9.5

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

 

9.5.1

Vi er under en lovpligtig forpligtelse til at levere tjenester, som er i overensstemmelse med kontrakten og med rimelig dygtighed og omhu.

9.5.2

Intet i disse forretningsbetingelser vil påvirke dine juridiske rettigheder og/eller dine juridiske retsmidler.

9.5.3

For detaljerede oplysninger om dine juridiske rettigheder og retsmidler bedes du kontakte Citizens Advice Bureau.

 

10. PASSAGERER MED ET HANDICAP

10.1

Generelt og bookinger: Hvis du har et handicap, og du har brug for særlig assistance med hensyn til faciliteterne ombord (herunder kabiner, hvor det er muligt), siddepladser, nødvendige ydelser eller behovet for at medbringe dit eget medicinske udstyr eller en førerhund, skal du informere os på tidspunktet for bookingen, eller senest 48 timer før den særlige assistance er påkrævet på telefon +45 96 200 200 – tast 9.

10.2

Hvis du har et handicap, vil vi hjælpe dig, hvor der er lavet ordninger til at dække dine særlige behov. Assistancen omfatter ikke løft af handicappet fra kørestol til sæde og heller ikke assistance til personomsorg/personlig hygiejne under overfarten. Hvis du ikke informerer os om dine særlige behov på tidspunktet for bookingen, eller senest 48 timer før den særlige assistance er påkrævet, vil vi alligevel anvende rimelige bestræbelser på at imødekomme dine særlige behov.

10.3

Du skal møde op på det udpegede sted på afgangshavnen mindst 60 minutter før den offentliggjorte ombordstigningstid eller anden tid, som er angivet på din bekræftelse og i bookinginformation.

10.4

Rejser med en ledsager: Vi kan kræve, at du rejser med en ledsager, hvis det af sikkerhedsmæssige grunde er nødvendigt, eller hvis du ikke kan hjælpe med din egen evakuering fra færgen, eller hvis du ikke kan forstå sikkerhedsinstruktionerne. Enhver sådan ledsager vil sejle gratis ved indgivelse af passende beviser, f.eks. en lægeerklæring om, at en sådan assistance er nødvendig.

10.5

Vi kan være nødsagede til at sætte et maksimalt antal af handicappede eller bevægelseshæmmede personer, der rejser på en bestemt sejlads:

 

10.5.1

for at opfylde gældende sikkerhedskrav fastsat i international, EU- eller national lovgivning eller for at opfylde sikkerhedskravene fra de kompetente myndigheder

10.5.2

hvor udformningen af en færge- eller havneterminalinfrastruktur gør det umuligt at foretage ombordstigningen, afstigningen eller transporten af personen på en sikker eller operationel måde

10.5.3

for at imødekomme Stena Lines sikkerhedspolitik, eller

10.5.4

hvor der ikke er tilstrækkelig passende indkvartering.

 

Da antallet af handicappede eller bevægelseshæmmede personer, som vi er i stand til at transportere, kan variere fra skib til skib og havn til havn, er det vigtigt, at du giver os besked om handicap og krav til særlig assistance i overensstemmelse med afsnit 10.1 ovenfor.

10.6

Hvor vi har fået meddelelse om dine særlige krav i henhold til afsnit 10.1, og det ikke er muligt at transportere dig af årsager, der er beskrevet i afsnit 10.5 ovenfor, skal vi gøre alle rimelige bestræbelser for at foreslå passende alternativ transport eller tilbyde refusion af billetprisen.

10.7

Hvis vi forårsager tab eller beskadigelse af dine bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler på grund af vores forsømmelse eller fejl, skal vi betale kompensation svarende til erstatningsværdien af de pågældende hjælpemidler eller rimelige reparationsomkostninger, hvis det er muligt at reparere hjælpemidlerne.

 

11. SÅDAN KAN VI BRUGE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Sådan vil vi bruge dine personlige oplysninger. Stena Line vil bruge dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. For detaljer henvises til Stena Line Limiteds privatlivspolitik på følgende link: https://www.stenaline.dk/stena-lines-generelle-bestemmelser/privacy-policy Tag dig tid til at læse disse, da de indeholder vigtige betingelser, der gælder for dig.

 

12. ANDRE VIGTIGE BETINGELSER

12.1

Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser til en anden. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser til en anden organisation, men dette påvirker ikke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse betingelser.

12.2

Du skal have vores samtykke til at overføre dine rettigheder til en anden. Du må kun overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser til en anden person, hvis vi accepterer dette skriftligt.

12.3

Hvis en domstol finder en del af disse forretningsbetingelser ulovlige, vil resten forsat være gældende. Hvert afsnit i disse forretningsbetingelser fungerer separat. Hvis en domstol eller en relevant myndighed beslutter, at nogen af dem er ulovlige, forbliver de resterende afsnit fuldt ud gældende.

12.4

Selvom vi forsinker håndhævelsen af disse forretningsbetingelser, kan vi stadig håndhæve dem senere. Hvis vi ikke straks insisterer på, at du gør alt, hvad du skal gøre under disse forretningsbetingelser, eller hvis vi med forsinkelse gør tiltag mod dig i forbindelse med din misligholdelse af denne kontrakt, betyder det ikke, at du ikke behøver at gøre tingene, og det forhindrer os ikke i at gøre tiltag mod dig på et senere tidspunkt.

12.5

Uoverensstemmelser mellem disse forretningsbetingelser og andre gældende betingelser: Hvor der er uoverensstemmelse mellem disse forretningsbetingelser og eventuelle gældende betingelser, gælder betingelserne med de gunstigste bestemmelser for dig.

12.6

Lovgivning og jurisdiktion: Svensk lov gælder på de ordninger, der er indgået med dig, og de svenske domstole skal have eksklusiv jurisdiktion over enhver retssag mellem os og dig.