Databeskyttelsespolitik

1.     Indledning

Vi, Stena Line Scandinavia AB, registreringsnummer 556231-7825 ("Stena Line"), er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. Alle referencer til "vi", "os" eller "vores" i denne databeskyttelsespolitik referer til Stena Line. Vores kontaktoplysninger kan findes til sidst i denne databeskyttelsespolitik. Vi respekterer dit privatliv og er forpligtede til at beskytte din persondata.

 

Følgende hjemmesider benævnes som vores "Hjemmesider":

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline. es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

 

Vores hjemmesider og andre kommunikationsveje (e-mail, telefon, kundeservice kontaktoplysninger, sociale medier, chat og papirformularer) og Stena Lines tjenester benævnes i det følgende som vores "Tjenester".

 

2.     Databeskyttelsespolitikkens anvendelsesområde?

 

Denne databeskyttelsespolitik gælder vores behandling af dine personoplysninger, når du som kunde og/eller besøgende på hjemmesiden bruger vores tjenester, eller hvis vi modtager dine personoplysninger fra en person eller organisation, der laver en reservation i dit navn (f.eks. kompagniet hvor dit er ansat), eller et rejsebureau, som du eller en person eller organisation, der foretager en reservation i dit navn, har hyret. Denne politik indeholder bl.a. information om formålet med vores håndtering af dine personoplysninger, hvem vi deler dine personoplysninger med, og hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger.

 

Ønsker du at få oplysninger om vores behandling af personoplysninger for medlemmer af en af vores loyalitetsklubber (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller), læs  Stena Lines databeskyttelsespolitik for loyalitets klubber.

 

For oplysninger om, hvordan vi håndterer cookies, læs vores cookiepolitik.

 

For oplysninger om kameraovervågning ombord på vores skibe, i vores havne, terminaler og kontorer, og håndteringen af personoplysninger i forbindelse med dette, se Stena Lines CCTV-politik.

 

3.     Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

 

Stena Line behandler følgende kategorier af personoplysninger for kunder og/eller besøgende på hjemmesiden, som bruger vores tjenester:

 

(a)   Navn

(b)   Fødselsdato

(c)   Aldersgruppe (Børn 0-3 år og 4-15 år)

(d)   Køn

(e)   Kontaktoplysninger (adresse, telefon- og/eller mobiltelefonnummer og e-mailadresse)

(f)    Betalingsoplysninger (Korttype (American Express, Mastercard eller VISA), Kortnummer, Sikkerhedskode (CID/CVC/CVV), Gyldighedsperiode, IBAN, BIC, gavekort/ bankchecks osv. og betalingstype)

(g)   Muligt antal medfølgende børn

(h)   Reservationsnummer

(i)    Rejseplansoplysninger for rejse(r): destination, overfart, ankomst- og afrejsedatoer, antal passagerer, valg af kahyt eller indstillelig hvilestol, kahytnummer, forudbestillinger (måltider, drikkevarer, snacks), al lånt sengetøj og tremmesenge, kæledyr (i den grad, du informerer os), særlige ønsker i det omfang, vi er informeret om dem, og eventuelle nødvendige afbestillingsforsikringer

(j)    Køretøjsoplysninger: type af køretøj (bil, autocamper, cykel og/eller trailer) og køretøjets registreringsnummer

(k)   Dine bestillinger/købslister i terminaler og skibsforretninger

(l)    Reservationshistorik

(m) Kampagnekoder og sikkerhedskoder (bruges til at bekræfte kampagnekoder)

(n)  Nationalitet

(o)   Pas eller ID-dokumentoplysninger

(p)   Gæsteliste (reservationskunder og medfølgende passagerer)

(q)   Dit kæledyrs ID-nummer

(r)    Information om enhver, der erklærer sig forælder til en mindreårig

(s)   Suspenderingsdato (hvis en passager overtræder sikkerhedsreglerne ombord)

(t)    Oplysninger om handicap eller bevægelseshæmning (i det omfang, de gives til os, hvorvidt du har brug for assistance, har nedsat hørelse eller syn, eller har brug for medicin, har brug for en kørestol eller er synshæmmet)

(u)   Information om særlig pleje eller assistance, der kan være nødvendig i en nødsituation (i det omfang, det gives til os, hvis du har brug for særlig pleje eller assistance)

(v)   Kontaktnummer i tilfælde af en nødsituation (i det omfang, det gives til os)

(w)  Webstedsoplysninger baseret på din IP-adresse

(x)   Browseroplysninger (browserversion)

(y)   Loyalitetsklub-medlemsnummer

(z)   Svar på kundetilfredshedsundersøgelser i det omfang, du selv har svaret (reservationsnummer, telefonnummer og e-mail)

(aa)   Din arbejdsgiver og stilling (for forretningsrejsende)

(bb)   Stemmeoptagelser (hvis telefonopkald bliver optaget)

 

4.     Hvor indsamler vi dine personoplysninger?

 

Stena Line indsamler personoplysninger fra dig, når du reserverer en rejse hos os, direkte eller gennem et rejsebureau. Det sker også, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, benytter kontaktformularen eller vores chat.

 

Stena Lina indsamler også personoplysninger fra rejsebureauer, som du har bedt om at videregive dine personoplysninger til os. .

 

Derudover indsamler Stena Line dine personoplysninger fra en person eller organisation, der foretager en reservation i dit navn (f.eks. en virksomhed, hvor du er ansat).

 

Stena Line kan også indsamle dine personoplysninger fra andre Stena AB-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere og indsamler dine personoplysninger på vores vegne.

 

5.     Hvad sker der, hvis du ikke giver os dine personoplysninger?

 

For at foretage en reservation eller bruge vores andre tjenester, har vi behov for adgang til personoplysningerne anført i afsnit 3.

 

Vi er også forpligtet ved lov til at håndtere visse personoplysninger om vores passagerer, især: navn, køn, nationalitet, fødselsdato, pas eller ID-dokumentoplysninger. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi ikke tillade dig ombord på vores færge. I andre tilfælde er leveringen af personoplysninger frivillig, men at afvise at oplyse de relevante data kan resultere i, at du ikke er i stand til at udøve de rettigheder, du måtte have, eller at modtage den hjælp, du har brug for fra os.

 

6.     Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger, og hvad er retsgrundlaget for disse behandlingsaktiviteter?

 

Stena Line behandler dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor. Vi skal have et retsgrundlag. Sådanne retsgrundlag kan være (i) dit samtykke til den behandlingsaktivitet, (ii) at behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, som vi har indgået med dig, eller (iii) at Stena Line eller en tredjepart har en legitim interesse i at behandle personoplysningerne, som ikke tilsidesættes af din interesse i ikke at få personoplysningerne behandlet. Under hvert af de formål vil retsgrundlaget, som Stena Line påberåber sig, være angivet nedenfor.

 

Hvis dit samtykke er specificeret som det juridske grundlag for et formål angivet nedenfor, må vi ikke behandle dine personoplysninger til dette formål uden først at indhente dit samtykke. Du har retten til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Dette ændrer dog ikke det juridiske grundlag for den samtykkebaserede behandling, der fandt sted, før samtykket blev trukket tilbage.

 

(a) Levering af rejser, indkvartering og andre aftalte tjenester

 

Stena Line benytter navn, fødselsdato, aldersgruppe, køn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, antal af ledsagende børn, reservationsnummer, rejseplan, køretøjsinformation, bestilling/købslister i terminal og skibsforretninger, reservationshistorik, rabatkoder og sikkerhedskoder brugt til at administrere og levere dine reserverede rejser, indkvarteringer, eventuelle forudbestillinger og tjenester i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne  for transport.

 

Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores opfyldelse af kontrakten med dig. 

 

(b) Levering af vores tjenester

 

Stena Line bruger navne og kontaktoplysninger til at kommunikere med dig, når du bruger vores tjenester.

Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.

 

(c) Administration

 

Stena Line bruger gæstelister til at administrere tilbagebetalinger, forsikringsforhold og kundeklager vedrørende dine reservationer.

 

Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.  

 

(d) Følgende behandling er baseret på juridiske forpligtelser:

 

-        information om handikap / nedsat funktionsdygtighed, du giver til os for at arrangere enhver form for assistance, der er behøvet under rejsen i overensstemmelse med EU-forordning 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

 

-        dine betalingsoplysninger med det formål at lagre betalingsoplysninger, navn, medlemskabsnummer til loyalitetsklub, kontaktoplysninger og, hvis relevant, skatteidentifikationsnummer i overensstemmelse med den svenske bogføringslov (1999:1078)) og/eller gældende regler på det relevante lokale marked

 

-        navn, køn, aldersgruppe, nationalitet, fødselsdato og handikapinformation og et kontaktnummer i tilfælde af en nødsituation (i det omfang du giver os sådanne oplysninger) med det formål at etablere passagerlister i overensstemmelse med direktiv 2017/2109 om ændring af Rådets direktiv 1998/41/EF om registreringen af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

 

-        navn, køn, fødselsdato, aldersgruppe, nationalitet og pas eller ID-oplysninger med det formål at vedligeholde passagerlister og gennemføre ID-tjek i henhold til den svenske søsikkerhedsforordning (2003:438) og/eller love og regler gældende på det relevante lokale marked

 

-        når relevant: navn, fødselsdag og pas eller ID-oplsyninger i det omfang, denne information er inkluderet i passagerlister med udelukkede passager, der er modtaget fra politimyndigheder. Vi bruger disse lister til at forhindre udelukkede passagerer i at rejse med Stena Line for at overholde gældende love og regler.

 

-        Hvor det er relevant, afhængigt af den valgte rute: navn, køn, fødselsdato, nationalitet, pas eller ID-oplysninger, køretøjets registreringsnummer med det formål at informere om indrejse i Storbritannien i overensstemmelse med UK Immigration Act (1971), krav for passager-, besætnings- og serviceoplysninger.

 

(e) Forbedring af vores tjenester

 

Når vi bruger dit navn, kontaktoplysninger, hjemmesideinformation baseret på din IP-adresse, browserinformation, reservationsnummer og rejseplan til at indsamle statistisk data om, hvordan du bruger vores tjenester, for at forbedre vores tjenester ved at rette fejl, hurtigt og nemt identificere og løse konverteringsproblemer for hjemmesiden, modificere interfacet så du hurtigt kan finde den information, du søger, eller fremhæve relevante tilbud på hjemmesiden. Vi gør dette ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser og markedsundersøgelser eller ved at analysere din brug af tjenesterne. Personoplysninger, vi bruger til at forbedre vores tjenester, er så vidt muligt aggregeret.

 

Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.

 

(f) Forbygge misbrug af tjenester

 

Dit navn, din adresse og din IP-adresse kan blive brugt (som relevant i hvert enkelt tilfælde), således at vi kan forhindre misbrug og kreditkortsvindel. Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse.

 

(g) Forhindre suspenderede personer fra at reservere rejser

 

Stena Line gemmer suspenderingsdato, navn, fødselsdag (personlig ID nummer for svenske statsborgere), pas eller ID-oplysninger og reservationsnummer på passagerer, der har overtrådt vores sikkerhedsregler ombord, i havne eller i terminaler, så vi kan forhindre disse personer fra at reservere rejser. Denne behandling af din persondata er baseret på vores legitime interesser.

 

(h) Levere tilbud, rabatter og opgraderinger baseret på dit køb

 

Vi bruger dit navn, kontaktoplysninger og rejseplan-oplysninger til at levere tilbudsrabatter og opgraderinger til dig baseret på dit køb. Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.

 

(i) Direkte markedsføring og information

 

Vi bruger dit navn, kontaktoplysninger, din rejseplan og bookinghistorik, i det omfang du har (a) aktivt givet samtykke til direkte markedsføring (opt-in), (b) tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller loyalitetsklub og/eller (c) har købt Stena Lines produkter og tjenester og derved givet disse personoplysninger til os ved brug af vores tjenester, for at sende nyhedsbreve, tilbud, relevant information om vores tjenester 

Vi bruger dit navn, kontaktoplysninger, rejseplan, i det omfang du har (a) aktivt givet samtykke til direkte markedsføring (opt-in), (b) tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller loyalitetsklub og/eller (c) har købt Stena Lines produkter og tjenester og derved givet disse personoplysninger til os ved brug af vores tjenester, for at sende påmindelser om reservationer og betalinger, der er påbegyndt, men ikke gennemført.

 

Vi sender disse til dig med posten, SMS, e-mail eller andre former for elektronisk kommunikation. 

Disse behandlinger af din persondata er baseret på vores legitime interesser.

 

Du har retten til at frabede dig (opt-out) direkte markedsføring til enhver tid som beskrevet i afsnit 6 (h)-(i) via opt-out-links i e-mails eller i indstillinger i Min side-afsnittet på vores hjemmeside.  Hvis du gør dette, vil Stena Line ikke længere sende dig sådanne direkte markedsføring.

 

(j) Håndtering af kundeklager og forsvar og/eller fastlæggelse af retskrav

 

Vi bruger udelukkende personoplysninger i det omfang, som er relevante i hvert enkelt tilfælde til at håndtere eventuelle kundeklager, og til at forsvare og/eller fastlægge retskrav. Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.

 

(k) Påvisning af overholdelse af lovkrav

 

Stena Line opbevarer dokumentation for pas- og ID-oplysninger og oplysninger om, hvem der erklærer sig forælder til en mindreårig under ID-kontroller for at påvise over for gældende myndigheder, at vi overholder kravet om ID-kontrol i den svenske  søsikkerhedsforordning (2003:438) og/eller i overensstemmelse med love og forordninger, der er gældende på det relevante lokale marked. Denne behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesser.

 

7.     Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 

For at opfylde de anførte formål ovenfor kan Stena Line dele dine personoplysninger med følgende modtagere:

a)     Stena AB (publ)

b)     Stena Rederi AB

c)     Stena Line Travel Group AB

d)     Eksterne betalingsudbydere (inkl. Apple Pay, se venligst deres privatlivsoplysninger på https://www.apple.com/legal/privacy/data/da/apple-pay/)

e)     Stena Line Ltd.

f)     Stena Line BV

g)     Stena Line GmbH & Co. KG .

h)      Stena Line Danmark A/S

i)      Stena Line Polska Sp.z o.o

j)     UAB Stena Line

k)      SIA Stena Line

l)   Retail & Food Services in Sweden AB

m)     Baltic RoRo Services GmbH & Co.KG .  

n)     Andre fragtrederier, busselskaber, turguides, organisationer, der tilbyder indkvarteringstjenester, og andre underleverandører (hvor det er nødvendigt for at give din reserverede rejse)

o)     Politi, told og andre myndigheder

p)     Forsikringsselskaber (f.eks. Allianz, Axa/Uniqa)

q)      Scandinfo, Origo Group (med det formål at foretage kundetilfredshedsundersøgelser)

r)      Vores eksterne opkaldscentre: Moranti i Danmark, Sverige og Norge og Transcom i Litauen

s)      Vores eksterne tjek-ind-teams: f.eks. Sartori & Berger

t)     Tjenesteleverandører, som vi hyrer til at levere tjenester, såsom webhosting, postleverandører, analyseudbydere, IT-udbydere, eventhosting-tjenester, osv.

u)     Assa Abloy til digitale kabinenøgler

v)    Google (se mere i nedenfor i afsnit 8)

w)     Facebook (se mere nedenfor i afsnit 9)

 

8.      Følgende gælder for vores partnerskab med Google og brugen af deres tjenester til ‘remarketing’ og ‘lookalike-målgrupper’:

 

På vores hjemmeside bruger vi remarketing eller "lookalike-målgruppe"-funktioner leveret af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Denne funktion er beregnet til at analysere besøgendes adfærd og interesser.

 

Google bruger cookies til at udføre analysen af brugen af hjemmesiden, hvilket danner grundlag for oprettelse af interessebaseret annoncering. Disse cookies registrerer besøgene på hjemmesiden og anonyme data om brugen af hjemmesiden. Der gemmes ingen personlige data om den besøgende på hjemmesiden. Hvis du går til et andet websted i Google Displaynetværket efter dit besøg, vil du se annoncer, der med stor sandsynlighed er relateret til de produkter og oplysninger, du har besøgt og vist før.

 

Denne behandling af data udføres på grundlag af artikel 6, stk 1, litra a), i GDPR, hvorved vi viser målrettet annoncering til den besøgende på hjemmesiden med samtykke fra den besøgende på hjemmesiden, for at tilbyde den besøgende personligt tilpassede annoncer efter interesse, når de besøger andre hjemmesider i Google Displaynetværket. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette.

 

Du kan finde mere information om Google Remarketing og tilhørende fortrolighedserklæring på: https://www.google.com/privacy/ads/

 

På vores hjemmeside bruger vi også online annonceprogrammet Google AdWords og, som en del af dette, funktionen for sporing af konvertering (evaluering af besøg). Google Conversion Tracking er en analytisk tjeneste leveret af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Når du klikker på en Google-annonce, bliver en konverteringssporingscookie placeret på din computer. Disse cookies har en begrænset gyldighed, de ikke indeholder nogen persondata, og de kan derfor ikke bruges til personlig identifikation. Når du besøger bestemte sider på vores hjemmeside, og cookien er aktiv, kan Google og vi registrere, at du har klikket på annoncen og er nået til denne side. Alle Google AdWords-kunder modtager forskellige cookies. Så der er ingen risiko for, at cookies kan spores på tværs af hjemmesiden fra AdWords-kunder.

 

Informationen, der indsamles af denne konverteringscookie, bruges til konverteringsstatistik. Vi får information om det samlede antal brugere, der klikker på en af vores annoncer, og som er kommet til en side med et konverteringssporingstag. Vi modtager dog ingen information, der kan bruges til personlig identifikation af brugeren. Behandlingen sker i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR med dit samtykke til målrettet annoncering og analyse af effektiviteten og virkningen af denne annoncering. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette.

 

Til dette formål, kan du forhindre lagringen af cookies på din computer, ved at foretage de tilsvarende tekniske indstillinger i din browser. Vi vil dog informere dig om, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at udnytte alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud. Du bliver derefter ikke registreret i konverteringsstatistikken.

 

Derudover kan du deaktivere indstillinger for personlig annoncering fra Google.

Mere information og Googles fortrolighedserklæring kan findes på:

https://www.google.com/policies/privacy/

 

9.       Følgende gælder for vores samarbejde med Facebook, og brugen af deres tjenester såsom annoncering, “lookalike-målgrupper” og “brugerdefinerede målgrupper”:

 

Stena Line bruger Facebooks tjenester til at finde nye kunder. Dette gøres ved at bruge data indsamlet fra din brug af vores side til at finde lignende potentielle kunder gennem Facebook. Disse data er anonymiserede og kan ikke spores tilbage til dig.

 

Stena Line bruger også Facebook til annonceringsformål.

 

Facebook Ireland er fælles dataansvarlig med Stena Line for samlet behandling af data i forbindelse med Facebooks tjenester, herunder 'lookalike-målgrupper' og 'tilpassede målgrupper'. Se venligst de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a) og b), i GDPR i Facebooks Irlands datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy

 

For information om, hvordan Facebook Ireland behandler personoplysninger, herunder det juridiske grundlag, som Facebook Ireland er bygger på, og de midler, hvormed den registrerede kan udøve rettigheder over for Facebook Ireland, henvises til Facebook Ireland datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Stena Lines behandling er udført på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, hvor Stena Line anvender 'lookalike-målgrupper' samt 'brugerdefinerede målgrupper'-tjenesterne med hjemmesidens besøgendes samtykke. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod dette.

 

Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod Stena Lines og/eller Facebook Irelands behandling af personoplysninger, såfremt den fælles behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

Stena Line og Facebook Ireland har: 

 

·        indgået et tillæg til kontrol af personoplysninger for at fastlægge de respektive parters ansvar for at overholde kravene i GDPR med hensyn til den fælles behandling (som angivet i de gældende produktbetingelser),

 

·        aftalt, at Stena Line er ansvarlig for at give de registrerede mindst de oplysninger, der er angivet i dette afsnit 9,

 

·        aftalt, at Facebook Ireland, mellem parterne, er ansvarlig for at muliggøre de registreredes rettigheder i henhold til artikel 15-20 i GDPR med hensyn til de personoplysninger, der opbevares af Facebook Ireland efter den fælles behandling.

 

10.  Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS-området?

 

Stena Line kan overføre nogle af dine personoplysninger til de lande uden for EU/EØS, der er anført nedenfor. Hvor Europakommissionen ikke har bestemt, at et hvilket som helst anført land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, tilvejebringer vi en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, vi foretager, eller det retsgrundlag, som vi påberåber os for at sikre, at overførslen af personoplysninger er i overensstemmelse med europæisk databeskyttelseslovgivning.

 

Land: UK

Sikkerhedsforanstaltning: tilstrækkelighedsbeslutning (28. juni 2021)

 

Land: USA 

Sikkerhedsforanstaltning: Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger (2010/87/EU) og (2021/915/EU)

 

Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du ønsker mere information om ovenstående sikkerhedsforanstaltninger. Kontaktoplysningerne kan findes i afsnit 14 i denne fortrolighedspolitik.

 

11.  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

 

FormålType af personoplysningerTilbageholdelsesperiode
Levere tilbud, rabatter og opgraderinger baseret på dine køb   Navn, kontaktoplysninger, rejseplan og reservationshistorik  I op til to år efter kundeforholdets ophør
Forbedring af vores tjenesterWebstedsoplysninger baseret på din IP-adresse og browseroplysninger  I 26 måneder efter at du har brugt vores tjenester
Direkte markedsføringE-mailadresse, navn og tidligere destinationer  Så længe du er tilmeldt vores nyhedsbrev
Levering af rejser, indkvartering og aftalte tjenesterNavn, fødselsdato, aldersgruppe, køn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, antal medfølgende børn, reservationsnummer, rejseplan, køretøjsinformation, dit kæledyrs ID-nummer, bestillinger og indkøbslister i vores terminal- og skibsbutikker, kampagnekoder og brugte sikkerhedskoder  Op til 14 måneder efter endt rejse      
Påvisning af overholdelse af juridiske forpligtelserPas og ID-oplysninger og information om enhver, der erklærer at være forælder til en mindreårigI tre måneder for at demonstrere over for relevante myndigheder, at vi overholder den svenske søsikkerhedsforordning (2003:438) og/eller love og regler gældende på det relevante lokale marked  
Overholdelse af juridiske forpligtelserNavn, fødselsdato og pas eller ID-oplysninger (for forbudte passagerer)I op til seks måneder efter at en liste over udelukkede passagerer er erstattet af en opdateret version fra politimyndighederne.  
Forhindre udelukkede personer i at reservere rejserNavn, suspensionsdato, fødselsdato (personligt identifikationsnummer for svenske statsborgere), pas eller ID-oplysninger og reservationsnummer  I op til tre år efter suspension
AdministrationGæstelisteI op til seks måneder efter gennemført rejse  
Overholdelse af juridiske forpligtelserOplysninger om handicap / mobilitetsnedsættelseEn måned efter gennemført rejse, således at vi kan yde dig den nødvendige assistance i forhold til reserverede rejser, indkvartering og eventuelle ordrer/køb i overensstemmelse med vores kontraktlige forpligtelser over for dig og EU-forordning 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje  
Overholdelse af juridiske forpligtelserBetalingsoplysninger, kontaktoplysninger, reservationsnummer, rejseplan- og køretøjsoplysninger samt loyalitetsklub-medlemsnummer og, hvis relevant, skatteidentifikationsnummer  I op til ti år i overensstemmelse med den svenske regnskabsloven (1999:1078) og/eller love forordninger, der er gældende på det relevante lokale marked
Overholdelse af juridiske forpligtelsernavn, køn, aldersgruppe, nationalitet, fødselsdato og handikapinformation og et kontaktnummer i tilfælde af nødsituationer (i det omfang, du giver sådanne information til os)Indtil skibet når sin destination og derefter i yderligere 24 timer i overensstemmelse med den svenske søsikkerhedsforordning (2003:438) og/eller love, der er gældende på det relevante lokale marked, ogDirektiv 2017/2109 om ændring af Rådets direktiv 1998/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater    
Håndtering af kundeklager og forsvare og/eller etablere juridiske kravKun relevante personoplysningerSå længe dine personoplysninger med rimelighed er nødvendige for, at Stena Line kan håndtere kundeklager og/eller forsvare og/eller etablere retskrav (normalt så længe som den relevante juridiske forældelsesfrist)

 

12.  Hvilke rettigheder har du?

 

Nedenfor er en opsummering af dine rettigheder under EU’s databeskyttelseslov. Det koster ikke noget at udøve disse rettigheder, og du kan gøre det ved at sende en e-mail eller et brev til de adresser, der er angivet i slutningen af dette dokument. Du kan også bruge kontaktformularen på hjemmesiden.

 

Når du modtager en e-mail vedrørende en reservation, som du har foretaget gennem vores tjenester, vil den indeholde et link til din reservation, så du kan opdatere den. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende dine rettigheder (se kontaktoplysninger i slutningen af dette dokument).

 

Stena Line altid vil vurdere en anmodning om at udøve disse rettigheder for at afgøre, om anmodningen er gyldig. Ikke alle rettigheder anført nedenfor er absolutte. Der kan være undtagelser.

 

I tillæg til de rettigheder, der er anført nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage vedrørende Stena Lines behandling af dine personoplysninger til en tilsynsmyndighed.

 

(a)        Indsigtsret. Du har ret til, efter anmodning, at få en kopi af dine personoplysninger, som Stena Line behandler, samt til at indhente yderligere oplysninger om Stena Lines behandling af dine personoplysninger.

 

(b)        Ret til berigtigelse. Du har ret til at få dine personoplysninger berigtiget og/eller fuldstændiggjort, hvis de er forkerte eller ufuldstændige.

 

(c)        Ret til sletning. Du har ret til at anmode Stena Line om at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse under nogen af følgende omstændigheder:

 

-       Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til det formål, hvortil de oprindeligt blev indsamlet eller på anden måde behandlet

-       Du trækker dit samtykke til en behandlingsaktivitet tilbage, med hvilket der intet andet retsgrundlag for behandlingen er

-       du gør gyldig indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

-       personoplysningerne er blevet ulovligt behandlet

-       Personoplysningerne skal slettes for at overholde et lovkrav

 

(d)        Ret til at begrænse behandling. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under hvilken som helst af følgende omstændigheder:

 

-       Nøjagtigheden af de personlige data er under undersøgelse

-       Behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig til dens formål, men du gør indsigelse mod sletning af dine personoplysninger og i stedet anmoder om begrænsning

-       Stena Line har ikke længere brug for personoplysningerne, men du har brug for personoplysningerne til fastlægge, udøve eller forsvare et retskrav

-       Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og din indsigelse skal undersøges

 

(e)        Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har tilvejebragt for Stena Line med det formål at sende disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt.

 

(f)         Generel ret til at gøre indsigelse. Du har til enhver tid en generel ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, der er baseret på Stena Lines legitime interesser. Vi skal derefter påvise, at vi har tvingende lovmæssigt grundlag til en sådan behandling, eller at vi har brug for personoplysningerne for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

 

(g)        Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Stena Line må derefter ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

 

13.  Information om optagelse af telefonopkald

 

Stena Line kan optage telefonopkald med kunder baseret på vores legitime interesser til forskellige forretningsformål. Vi gør blandt andet dette for at forbedre kvaliteten af kundeservice og den leverede information, til træningsformål af vores medarbejdere, for at indberette typen og antallet af telefonhenvendelser, oplysninger i telefonopkaldet, der kan bruges i tilfælde af en uenighed om indholdet af opkaldet, og/eller for at bekræfte eventuelle arrangementer, der er lavet under opkaldet, og for at påvise overholdelse af gældende love og regler.

 

Du vil på forhånd blive informeret om, at opkaldet vil blive optaget. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod optagelsen ved at afslutte opkaldet. Alternative måder at kommunikere med os på kan findes på vores hjemmeside under Kontakt.

 

Optagelser vil blive gemt i en begrænset tidsperiode (ikke længere end påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning, herunder gældende forældelsesregler for krav).

Personlig data indsamlet under et telefonopkald vil blive behandlet i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser i Stena Lines privatlivspolitik for kunder, der foretager reservationer og bruger vores hjemmesider.

 

14.  Hvordan kan du kontakte os?

 

Du kan kontakte os gennem følgende kommunikationskanaler:

 

Hovedkontor:

Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gøteborg, Sverige

Telefon: + 46 770-57 57 00

E-mail: info.se@stenaline.com

 

Vi har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har eventuelle spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@stenaline.com.