Er jeres havne og færger tilgængelige for passagerer med nedsat mobilitet?

Næsten alle vores havne og færger er tilpasset, så de opfylder behovene hos handicappede/passagerer med nedsat mobilitet.  Nogle færger og overfarter kan have begrænsninger på hvor mange gæster, der kan være i kørestol og gæster, der bruger mobilitetsenheder. Vi er selvfølgelig altid glade for at arrangere hjælp til alle, der har brug for hjælp til at gå ombord og gå fra borde i havnen. Ombord på vores skibe er mandskabet uddannet til at hjælpe, hvis de bliver bedt om det. Hvis du har et handicap, nedsat mobilitet eller lignende og har brug for hjælp, bedes du informere os om dine specifikke krav mindst 48 timer før din rejse via e-mail eller telefon.  Vi kan kræve, at du rejser med en hjælper, hvis det er vigtigt af sikkerhedsmæssige årsager, hvis du ikke kan hjælpe med din egen evakuering fra færgen, hvis du har brug for hjælp til at blive løftet, hvis du har brug for personlig pleje eller hvis du ikke er i stand til at forstå sikkerhedsanvisningerne. Hvis dette er tilfældet, vil der ikke være yderligere afgifter for hjælperen.

 

Fører- og hjælpehunde rejser gratis med og har fuld adgang til passagerdækkene på alle Stena Lines ruter og færger.  Alle fører- og hjælpehunde skal have den nødvendige dokumentation ved tjek-ind i havnen og altid bære de korrekte seler og jakker under rejsen.

 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 EØS-relevant tekst (indarbejdet i national britisk lovgivning efter sektion 3 i Den Europæiske Unions lov om tilbagetrækning 2018)

 

Erklæring om kvalitetsstandard:

Stena Line Ltd vil træne reservationsmedarbejdere, terminalpersonale og mandskab på skibet, der arbejder med passagerer, i at være bevidste om handicaps. Denne træning er udviklet specielt til dem, der arbejder i vores kontaktcentre, havne og ombord på vores fartøjer, for at give viden om, hvordan begrænset mobilitet kan påvirke vores passagerer, og hvad vi kan gøre for at sikre, at de får service af højeste kvalitet, når de rejser med Stena Line.

Træning vil blive givet af en træner ombord eller via et computerbaseret træningsmodul, som vil blive vedligeholdt gennem regelmæssige opdateringer som påkrævet, og optegnelser over fuldført træning. Passagerer opfordres til at give feedback om deres oplevelse via formularen om kundetilfredshed ombord eller via e-mail. Det vil blive brugt til at overvåge og påvirke levering af tjenester.