Find Pris & Book

Rejsebetingelser for din ferie

Her finder du information om alt det der står med småt.


AFBESTILLINGSFORSIKRING 

Forsikringsbetingelser nr. 2009-08-19:1 

Sikkerhed på rejsen 
 
Med Solid afbestillingsforsikring er du forsikret, hvis du er nødt til at afbestille din rejse p.g.a. sygdom.
 
Der tilbagebetales rejsens samlede pris – 5% i selvrisiko. 

Solid afbestillingsforsikring koster 4% af bestillingens samlede pris (dog mindst kr. 200,-).
Rejser du som en del af en gruppe (flere end 20 personer) gælder specielle regler for afbestillings forsikring.
 
Med Solid afbestillingsforsikring er du dækket hvis: 

 • Du eller nogen i din familie*/rejsedeltagere* inden afrejsen bliver ramt af akut sygdom/ tilskadekomst eller dødsfald. - Se rejsebetingelser 3.3.1 
 • Du rammes af en anden hændelse af indgribende karakter. F.eks brand i egen bolig. – Se rejsebetingelser 3.3.2
*Definition:
Familie:
 
Herved forstås forsikret familie, hvilket vil sige ægtefælle, sambo, forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, bedsteforældre, papforældre, papsøskende.
 
Papforældre:
Herved forstås personer som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlevende med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har levet sammen med i et familielignende forhold i minimum 1 år.

Papsøskende:
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum et år indtil forsikredes 21. leveår. 

Rejsedeltagere: 
Herved forstås person/personer, der deltager på samme rejse som forsikrede.
 
Tænk på:
 • At forsikringen skal tegnes for samtlige deltagere på rejsen

 • At forsikringen skal tegnes samtidig med at du bestiller din rejse, evt. ændringer kan foretages indtil du har betalt dit depositum

 • At afbestillingsforsikringen ikke tilbagebetales

 • At forsikringen træder i kraft, når den er betalt og gælder indtil den forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde rejsen

 • At forsikringen ikke dækker hvis afbestilling sker efter afrejsetidspunktet

 • At forsikringen ikke dækker hvis du ændrer rejseplaner

 • At forsikringen ikke dækker sygdom, som var kendt da du bestilte rejsen, eller ikke er af akut karakter

 • At forsikringen ikke gælder komplikationer i forbindelse med graviditet fra uge 30

 • At forsikrede hurtigst muligt, efter at det er blevet bekendtgjort at forsikrede ikke kan rejse, afbestiller rejsen overfor Stena Line

 • At forsikrede hurtigst muligt lægeundersøges

 • At lægeerklæring, ved afbestilling skal udformes på en speciel formular.
  FORMULAREN KAN HENTES HER

 • At udgifter til lægeerklæring afholdes af den forsikrede 

 • At Stena Line har modtaget lægeerklæringen senest 14 dage efter afbestillingsdatoen

Få folderen med betingelser som PDF her.

Ankenævn
Hvis der opstår uenighed mellem forsikrede og Solid, kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegards Gade 2
1572 København V
Tlf.nr. 33 15 89 00 

 

 

REJSEBETINGELSER GÆLDENDE VED SAMLET KØB AF FÆRGEBILLET OG OVERNATNING


Stena Line Scandinavia AB er registreret hos det svenske Kammarkollegiet og har derfor rejsegaranti. Tjek registreringen på Kammerkollegiets hjemmeside


Der gælder forskellige rejsebetingelser for overnatning og for færgetransporten.
1. Bestilling og bekræftelse


Overnatning sælges kun i forbindelse med køb af en færgetransport med Stena Line


1.1
Ved bestilling pr. telefon tillægges et gebyr DKK 150,-.


1.2
Aftalen er bindende, når Stena Line Scandinavia AB eller Sembo AB (arrangøren) skriftligt har bekræftet bestillingen, og den rejsende inden for den aftalte tid har betalt depositum.
Bestillingen bekræftes via e-mail (bekræftelse kan sendes med post mod betaling af gebyr).
Modtages betalingen ikke rettidigt, har arrangøren ret til at betragte bookingen som værende annulleret.

Det anbefales at bestille afbestillingsforsikring. Sembo’s samarbejdspartner er Solid Forsikring.
Afbestillingsforsikring udgør 4 % af bestillingens samlede pris, dog mindst DKK 200,-. Ændringer i afbestillingsforsikring kan foretages frem til depositum er betalt, hvorefter forsikring ikke kan tilkøbes eller ændres. Kontrollér at din bekræftelse stemmer overens med det, du har bestilt.

2. Betaling/Rejsedokument


2.1 Betaling
Betaling Lejlighed/Hytte/Højfjeldshotel/Færge
Færgebilletten betales ved bestilling, Depositum: 10 % af overnatningsprisen (mindst DKK 500.-) samt evt. afbestillingsforsikring skal betales senest 7 dage efter bestilling. 
 

Restbeløbet skal betales seneste 31 dage før afrejse. For bestillinger med mindre end 40 dage til afrejse skal hele beløbet betales ved bestillingen.

Hotel/Færge (Er bestillingen gjort i forbindelse med bestilling af lejlighed/hytte/Højfjeldshotel er disse betalingsbetingelser gældende)
Færgebilletten betales ved bestilling, Depositum: 10 % af overnatningsprisen (mindst DKK 500.-) samt evt. afbestillingsforsikring skal betales senest 7 dage efter bestilling. 

Restbeløbet skal betales seneste 15 dage før afrejse. For bestillinger med mindre end 25 dage til afrejse skal hele beløbet betales ved bestillingen.

Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på kr. 60,-

Hvis endelig betaling ikke er indgået til Sembo senest på forfaldsdato, har Sembo ret til at betragte aftalen som værende annulleret samt tilbageholde indbetalt depositum.
 
Rejsen betales online med Dankort eller et kreditkort såsom Visa-, Master- eller Eurocard (ikke American Express eller Diners). Der tillægges et kortgebyr på 1,25%, hvis der betales med med Visa-, Master- og Eurocard (ikke Visa/Dankort).

Færgebilletten betales med kreditkort ved bestilling, Depositum og evt. restbeløb kan også betales via bankoverførsel. .Hvis betalingen ikke kommer frem til tiden har arrangøren ret til at annullere rejsen. 

2.2 Rejsedokumenter
Når hele betalingen er modtaget sendes rejsedokumenter via e-mail, eller ved aftale med post 2-4 uger før afrejse eller tidligere. Vi sender også oplysninger om adresse og telefonnummer til receptionen eller det kontor, hvor du skal hente nøglen. 

Hvis rejsedokumenterne ikke er fremkommet 7 dage inden afrejse, skal du omgående kontakt arrangøren.
 


 

3. Afbestilling/Ændringer


3.1 Omkostninger ved afbestilling
Afbestilling: Overnatning (Afrejsedagen medregnet)Lejlighed/hytte/højfjeldshotel/liftkort:
31 dage eller mere - 10% af overnatningsprisen
16 – 30 dage - 20% af overnatningsprisen
8 – 15 dage - 50% af overnatningsprisen
0 – 7 dage - 100% af overnatningsprisen
 
Hotel/Entré til forlystelsesparker:
4 dage eller mere - 10% af respektive pris
0 – 3 dage -100% af respektive pris
 

Stena Line – færgetransport incl. kahyt/mad
Afhængig af den valgte billettype Economy, Flexi og Premium er reglerne som følger:

Regler for afbestilling

Economy

Flexi

Premium

Afbestilling mere end 24 timer før afrejse.

Ingen tilbagebetaling.

100 % tilbagebetaling.

100 % tilbagebetaling.

Afbestilling indtil 2 timer før afrejse.

Ingen tilbagebetaling.

50 % tilbagebetaling.

100 % tilbagebetaling.

Afbestilling indenfor 2 timer før afrejse.

Ingen tilbagebetaling.

Ingen tilbagebetaling.

Ingen tilbagebetaling.

Du kan kun få pengene retur, hvis du afbestiller i henhold til gældende regler. Ubenyttede billetter, som ikke afbestilles, berettiger ikke til tilbagebetaling.

 
 

Hvis en bestilling omfatter flere forskellige produkter, gælder respektive afbestillingsregler som ovenfor. Ved eventuel afbestilling af hotel eller lejlighed/hytte/højfjeldshotel forbeholder transportøren sig retten til at beregne ny pris, hvis færgetransporten fastholdes.
 
Overdragelse af rejsen til andre kan ikke finde sted. Afbestilling kan kun foretages via telefon +45 96 200 200. Afbestilling bekræftes via mail. 


3.2 Omkostninger ved ændringer/tillæg
Lejlighed/hytter/højfjeldshotel/liftkort (afrejsedagen medregnet):
Indtil 31 dage før ankomst DKK 100,- 

Hotel/entré til forlystelsesparker
Indtil 4 dage før ankomst DKK 100,- 

Færgetransport

Regler for ændringer

Economy

Flexi

Premium

Ændring af navn, adresse, telefonnummer mv.

Intet gebyr.

Intet gebyr.

Intet gebyr.

Tilføjer eller fjerner du køretøjstype, uden at ændre rute, dato eller afgangstid.

Der beregnes ny pris. Intet gebyr.

Der beregnes ny pris. Intet gebyr.

Der beregnes ny pris. Intet gebyr.

Ændring af rute, dato eller afgangstid.

Der beregnes ny, højere pris + ændringsgebyr på kr. 400,-

Der beregnes ny, højere pris.

Der beregnes ny, højere pris.


Ved ændring foretaget via telefon (96200200) tillægges et gebyr for personlig betjenings på kr. 100,00 oveni et eventuelt ændringsgebyr. Ved ændring foretaget på web via Mine Bookinger tillægges kun et eventuelt ændringsgebyr.
 
Ændringer, som foretages efter ovenstående tidspunkter sidestilles med afbestilling, og ny bestilling i overensstemmelse med gældende regler.

      
3.3 Afbestilling i tilfælde af sygdom
Den rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring, har ret til at afbestille rejsen på følgende betingelser: 

Med Solid afbestillingsforsikring er du forsikret, hvis du er nødt til at afbestille din rejse pga. sygdom. Solid afbestillingsforsikring koster 4 % af bestillingens samlede pris (dog mindst kr. 200,-).
 
Hvis den rejsende har tegnet afbestillingsforsikring, kan rejsen afbestilles mod en selvrisiko på 5 % af bestillingens beløb. Ved beregning af rejsens pris skal det, den rejsende har betalt for afbestillings- forsikring, ikke medregnes. 

Ved afbestilling i overensstemmelse med punkt 3.1. har den rejsende ikke ret til at få tilbagebetalt det, han har betalt for afbestillingsforsikringen. 

Rejser du som en del af en gruppe(flere end 20 personer) gælder specielle regler for afbestillingsforsikring. 
  
4. Ændringer før afrejsen samt indstilling af rejsen


4.1 
Såfremt rejsen aflyses vil du af arrangøren hurtigst muligt modtage besked. Dette sker, hvis det inden afrejsen viser sig rejsen ikke kan gennemføres som bekræftet - eksempelvis ved ikke at kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som må anses af mindre væsentlig karakter.
 
4.2 Den rejsendes ret til at udtræde af aftalen
Den rejsende kan udtræde af aftalen, hvis rejsen ikke kan gennemføres, som bekræftet, og hvis ændringer er af væsentlig betydning for den rejsende.
 
Den rejsende kan også udtræde af aftalen, hvis vilkårene ændres væsentlig til dennes ulempe. Hvis aftale vilkårene ændres skal det meddeles den rejsende hurtigst muligt. Den rejsende skal indenfor rimelig tid meddele om denne vil udtræde af aftalen.
 
4.3 Den rejsendes ret til erstatningsbolig
Hvis den rejsende udtræder af aftalen iflg. 4.2 har den rejsende ret til en anden bolig af lignende eller højere standard, hvis dette kan tilbydes.
 
Hvis den rejsende accepterer en dårligere bolig har han ret til prisforskellen. Hvis den rejsende afstår fra sin ret til erstatningsbolig eller den ikke kan tilbydes, skal han snarest tilbagebetales, hvad der er betalt iflg. aftalen.
 
Ved ændring/indstilling af rejsen i forbindelse med snegaranti – se punkt 8.
 
4.4 Den rejsendes ret til erstatning (ved arrangørens indstilling af rejsen). 
I de tilfælde der er angivet i punkt 5.3 har den rejsende ret til erstatning, hvis rejsen indstilles, gælder dog ikke, hvis:
1) Rejsen ikke kan gennemføres på grund af forhold udenfor arrangørens kontrol – og som ikke kunne forudses da aftalen blev indgået, og hvis følger man ikke kunne have undgået.
2) Ved ændringer/indstilling af rejen i forbindelse med snegaranti – se punkt 8 4.

4.5 Ændring i prisen.
Hvis der opstår omkostningsstigninger for arrangøren efter aftalen er blevet bindende har arrangøren ret til med et beløb, der modsvare omkostningerne f.eks.
1) Ændring i transportomkostninger
2) Ændringer i skatter, told og afgifter der indgår i rejsen.
 
Hvis den rejsende ønsker det skal arrangøren fremlægge, hvordan prisforhøjelsen bliver beregnet. Ret til prisændringer iflg. pkt. 1 foreligger kun hvis omkostningerne overstiger DKK 60,-.
 
Prisen må ikke øges de sidste 20 dage før afrejsedatoen. 

4.6 Den rejsendes ret til at afbestille vederlagsfrit.
Både arrangøren og den rejsende har ret til at udtræde af aftalen, hvis der efter rejsen er blevet bindende for parterne, på eller i nærheden af rejsemålet eller på den planlagte rejserute indtræffer katastrofe, krigshandlinger, generel strejke eller anden indgribende hændelse – som væsentligt påvirker rejsens gennemførelse eller forhold på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal gennemføres bestemmelserne skal afgøres af sagkyndige danske myndigheder.(Udenrigsministeriet/Sundhedsstyrelsen)


5. Reklamation fejl og mangler


Konstaterer du mangler under opholdet skal du – hurtigst muligt – reklamere til receptionen på stedet eller arrangøren.
 
5.1
Hvis det efter afrejsen viser sig umuligt at fremskaffe en del af de aftalte tjenester skal arrangøren arrangere rimelig erstatningsforhold uden ekstra omkostninger for den rejsende. Hvis en ændring i aftalen iflg. stykke 1 indebærer en forværring for den rejsende, har den rejsende ret til nedslag i prisen og skadeserstatning.
 
5.2 Andre fejl og mangler
Ved anden fejl end de der er bekendt under punkt 5 har den rejsende ret til nedslag i prisen og skadeserstatning, hvis ikke fejlen skyldes den rejsende selv.
 
Den rejsende har ikke ret til skadeserstatning, hvis arrangøren kan bevise at fejlen skyldes et forhold uden for arrangørens kontrol, som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, og hvis følger ikke kunne have været undgået. 

Ved fejl pga. omstændigheder, der beskrives i punkt 1 skal arrangøren hurtigst muligt yde den nødvendige hjælp.
 
5.3 Skadeserstatningens omfang 
Den rejsende kan ikke påberåbe sig fejl i aftalen, hvis han ikke inden 72 timer efter at have opdaget eller burde have opdaget fejlen underretter arrangøren om den.
 
Reklamationsretten er som regel mistet, hvis den rejsende forlader boligen uden at have underrettet arrangøren og givet arrangøren rimelig tid til at få fejlen afhjulpet. 

5.3.1 Hvis den rejsende fremfører klagemål, som er rimelige, skal arrangøren eller arrangørens lokal repræsentant omgående foretage sig noget for at finde en rimelig løsning.
 
5.3.2 Reklamationen samt. evt. fremsættelse af erstatningskrav skal sendes med brev eller e-mail til Stena Line inden for 60 dage efter udlejningsperiodens afslutning. Reklamation, der fremkommer senere, behandles ikke.
 
5.3.3 Parterne bør forsøge at løse en tvist, der drejer sig om fortolkning eller tilpasning af aftalen, gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tvisten prøves af rejsebranchens reklamationsnævn. 


6. Den rejsendes ansvar under rejsen


6.1 Arrangørens anvisninger mm.
Den rejsende skal overholde de regler, der gælder for rejsen og for transporter, hotel osv. og optræde, så andre medrejsende eller andre ikke forstyrres. Hvis den rejsende på væsentlige områder overtræder dette, har arrangøren ret til at hæve aftalen.
 
6.2 Den rejsendes ansvar ved skade
Den rejsende har ansvaret for skader, som denne forårsager ved forsømmelse, f.eks. ved ikke at følge angivne anvisninger eller forskrifter. Det påligger den rejsende selv at erstatte sådan skade.
 
6.3 Afvigelser fra arrangementet 
Den rejsende, som efter rejsens påbegyndelse, afviger fra arrangementer, skal meddele dette til arrangøren.
 

7. Andet


7.1
For rejsende under 18 år, der rejser alene, kræves en særlig erklæring, hvor værge godkender rejseaftalen. Erklæringen kan fås hos arrangøren. Ved færgeoverfarter gælder i nogle tilfælde højere aldersgrænser.
 
7.2
Oplysninger på hjemmesiden gælder altid. Vi tager forbehold for eventuelle tastefejl, ændringer og ændring af valutakurs.
 
7.3 
Den rejsende skal have gyldigt pas. Se mere påwww.politi.dk/da/borgerservice/pas. Den rejsende har selv ansvaret for at overholde nødvendige formaliteter før rejsens gennemførelse, f.eks. visum, vaccination (www.vacination.dk) og forsikringer. 

Arrangøren har ikke ansvar for omkostninger, der forårsages af mangler i den rejsendes forhold, f.eks. manglende pas, visum osv.
 

8. SneGaranti

Snegarantien gælder kun for overnatning, hvor det er beskrevet på www.stenaline.dk. Udløses snegarantien, hvilket sker senest 48 timer før anførte rådighedstidspunkt af overnatningen, tilbydes et nyt feriearrangement eller tilbagebetaling af hele feriens pris.

Ønskes et dyrere arrangement, betales merprisen af gæsten. Snemeldinger fra skisportstederne opdateres dagligt, men der garanteres ikke for sneens kvalitet (f.eks. isede løjper og nedfarter) eller for sværhedsgraden af de åbne nedfarter og løjper i terrænet.

Bestilleren af en ferie med SneGaranti er selv forpligtet til 48 timer før, at kontrollere Snegarantien, hvilket ses på stenaline.dk eller på telefon 96 200 200.

Den aktuelle snesituation eller det aktuelle antal åbne nedfarter på destinationen kan ikke tages som et udtryk for at Snegarantien udløses eller ej.

Stena Line tager forbehold for ændringer i vejret i løbet af opholdet, hvorfor tilbagebetaling eller flytning ikke kan finde sted.

 

 

 

 

VIGTIGT AT VIDE OM DIN OVERNATNING

Svar via mail inden for 24 timer
Vores kundeservice er til stede til at svare på e-mail fra mandag-søndag.
E-mail, der sendes til: stenaline@sembo.dk, besvares normalt inden for 24 timer. 

Servicetelefon
Som ekstra tryghed for vores kunder, der befinder sig på rejse, er vores kontor bemandet alle ugens syv dage som følger:
Man-fre: 09.00 til 18.00
Lør: 10.00 til 15.00 (lørdage og søndage i juni og juli 12.00 - 20.00)
Søn: 10.00 til 15.00
Midsommer aften samt den 24. og 31. december er der lukket.

Hvis du får problemer på rejsemålet, og det ikke lykkes at få hjælp i receptionen eller på nøglekontoret, skal du ringe til vores servicetelefon på +46 42 378550. 

Ankomst og afrejse 
Ankomst- eller afrejsetid finder du angivet på rejsedokumenterne. Vi garanterer kun ankomst på de angivne tider. Ankomst på andre tidspunkter forudsætter, at du har aftalt dette direkte med receptionen/nøglekontoret.
 
Ved store forsinkelser er der risiko for, at du ikke får adgang til boligen før dagen efter. Eventuel overnatning skal bekostes af kunden selv. 

Depositum ved ankomst
I tilfælde af depositum angives betalingens størrelse under de respektive overnatningssteder. Depositum, som er udlejerens sikkerhed mod skader på inventar og eventuelle ekstra omkostninger samt at boligen afleveres i hel, ryddelig og rengjort stand, betales til receptionen/nøglekontoret.
 
Kontroller altid boligen ved ankomst, og bemærk eventuelle skader direkte. 

Ekstra omkostninger
Den pris du betaler omfatter ikke altid forbrug af el, gas, vand, varme, aircondition, afsluttende rengøring samt miljøafgift forekommer på nogle destinationer.

Disse fastsættes af overnatningsstederne og betales af alle gæster på stedet. I tilfælde af, at der forekommer afgifter, vil det fremgå af rejsedokumentet samt ved booking online. 

Afgifterne betales direkte til receptionen/nøglekontoret. I tilfælde af, at omkostningerne tilpasses efter forbrug, kan vi ikke angive noget beløb.
 
Forbrugsartikler 
Forbrugsartikler som rengøringsmidler, opvaskemidler, sæbe og toiletpapir indgår normalt ikke ved leje.
 
Internet 
Internetopkoblingen i din bolig kan være mod betaling. Er der internetopkobling angives dette under 'Faciliteter'. Vi garanterer ikke, at tilslutningen fungerer. 

Sengepladser
De fleste boliger har et eller flere soveværelser med rigtige senge eller køjesenge samt evt. et alrum med ekstrasenge (oftest sovesofa). Du skal ikke regne med, at ekstrasengene har samme komfort som de almindelige senge.
Grand lit, forekommer ofte dvs. en ca. 140-180 cm bred seng til 2 personer. Det er også normalt, at sengene er 180 cm lange.
 
Boligen må ikke beboes af flere personer end det sengeantal, der er anført i beskrivelsen (heller ikke med spædbørn). I nogle boliger findes der mulighed for, at man udover det maksimale antal, der angives, kan tage et barn under 3 år med (i visse tilfælde 2 år).
 
Hvis der er mulighed for at leje barneseng til børn under 2 år, angives det i beskrivelsen.
 
Ændring i deltagerantal efter bestilling skal meddeles til Stena Line. Hvis I bliver flere i boligen, end det der er oplyst ved booking, skal ændringen meddeles så hurtigt som muligt.
 
Rengøring 
Under de respektive boliger angives det, om slutrengøring indgår i prisen. Hvis ikke, udføres denne af gæsten eller tilkøbes på stedet. Hvis slutrengøring indgår, skal der være ryddet op, vasket op og affaldsspande tømt, når boligen forlades. 

Når rengøringen udføres af gæsten, skal boligen efterlades i en sådan stand, at den er indflytningsklar til næste gæst.
 
Hvis du har bemærkninger til rengøringen ved ankomsten, skal du kontakte receptionen/nøglekontoret med det samme.
 
Inventar/udstyr
Boligen er ikke udstyret som en permanent bolig. I boligens køkken findes udstyr, f.eks. gryder og bestik, glas og porcelæn til det angivne antal personer.
 
Kontakt receptionen/nøglekontoret på stedet, hvis der mangler noget. 

Husdyr i bolig
Nogle ferieboliger accepterer husdyr. Ring eller e-mail vores kundeservice på +46 42 378550 eller stenaline@sembo.dk for at få flere oplysninger.

Ændring af aftalen
Vi forbeholder os retten til at henvise kunden til et lignende eller bedre alternativ i tilfælde af, at omstændighederne er sådan, at vi tvinges til det.
 
Ønsker 
Hvis du har særlige ønsker vedrørende din bolig, skal de angives ved bookingen. Det kan f.eks. være, at du vil bo i nærheden af dine medrejsende, have udsigt i en bestemt retning eller bo et bestemt sted.

Vi videresender dine ønsker til rejsemålet, men vi kan ikke garantere, at de bliver opfyldt.
 
Øvrigt 
Vi kan ikke gøres ansvarlig for, at restauranter, pools osv. er lukkede samt for lukning af veje, butikker, lifter og lignende, som kan forekomme.
 
Vi har heller ikke ansvaret for andre hændelser, som ligger uden for vores kontrol. Vi garanterer ikke, at boligerne er tilpasset allergikere og andre følsomme personer, og heller ikke, at en bolig er handicapvenlig.
 
Løfter fra salgspersonale skal fremgå af rejsedokumenterne, før der kan henvises til dem.
 
Rygning i bolig 
Som udgangspunkt er overnatningsstederne røgfrie.
 
Der tages forbehold for ændringer i priser og tider samt for eventuelle tastefejl.

Rejsen sker i samarbejde mellem Stena Line Scandinavia AB og Sembo AB. Sembo er et datterselskab af Stena Line.

 

 

Transportbetingelser

 

Betingelser for færgerejsen

Du kan læse Stena Lines fulde Forretningsbetingelser her.
Nedenfor ses en opsummering. Ved uoverensstemmelser er de fulde Forretningsbetingelser gældende.

Mødetid for passagerer (med og uden biler) med betalt rejsebevis:
Læs om mødetid i vores Spørgsmål og Svar her.

Aldersgrænse
Unge under 18 år kun ifølge med voksne. For rejsende under 18 år kræves særlig erklæring, hvor værge godkender rejsen. Blanket fås ved Stena Line. På visse produkter/udrejsedage kan der forekomme andre aldersgrænser. 

Røgfrit ombord
Der er røgfrit på alle Stena Line færger. 

Toldbestemmelser 
Læs mere om dette på www.skat.dk

Turistinformation
Du kan finde information om rejsemål i Sverige på www.visitsweden.com, i Norge www.visitnorway.com , i Tyskland www.tyskland-info.com, i Polen www.tourpol.com

Indførelse af husdyr til Norge/Sverige
Information om indførelse af husdyr til Norge kan indhentes hos Norges Turistråd, Amaliegade 39, 1. sal, 1256 København K.
Telefax 33 19 36 09 eller visitnorway.com

Til Sverige, kontakt VisitSweden, Købmagergade 3, 2. th., 1150 København K, tlf. 36 31 30 80 eller visitsweden.com
Husdyrejeren har ansvaret for, at veterinære papirer er godkendte.

Husdyrtransport på ruterne Frederikshavn-Göteborg, og Grenaa-Halmstad - læs mere her. Under overfarten er ejeren selv ansvarlig for dyrets trivsel. 

Rederiansvar/forsikringsbestemmelser 
Stena Line påtager sig som arrangør ikke ulovhjemlet ansvar for skade på personer eller gods. Som transportør gælder for Stena Line "Svenska Färjerederiers Transportvillkor för Passagerare och Resgods med avgångs- eller bestämmelsesort i Sverige, antagna den 1. juni 1980 av Sveriges Redareförening efter forhandlinger med Konsumentverket og Svenska Sjölag". Ved skade på person eller køretøj gælder således en selvrisiko på Skr. 1.600,-, ligesom der henvises til specielle regler om force majeure, herunder forsinkelser, maskinskader m.v., som er opstået kort før rejsens påbegyndelse. 

Passager-registrering
Passager-registrering medfører, at alle passagerer på ruter mellem Danmark, Norge og Sverige skal oplyse navn, køn og alder på børn under 14 år samt nationalitet før afrejse - hav oplysningerne klar ved bestillingen.

Persondataregistrering
Alle personlige oplysninger, som du afgiver, når du bestiller hos Stena Line Denmark A/S og Sembo AB, bliver registreret i vores kundedatabase. Vi sælger eller deler ikke dine persondata med andre selskaber i vores koncern eller tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Alle data, der indsamles, når du er i kontakt med Stena Line, og når du besøger vores hjemmeside, behandles fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk persondatalovgivning. 

 

BETINGELSER FOR GAVEKORT

1. Gavekortet er gyldigt i 36 måneder fra udstedelsesdatoen. Efter 36 måneder fra udstedelsesdatoen vil et eventuelt resterende beløb blive nulstillet. Gyldighedsfristen på gavekortet kan ikke forlænges. 
2. Gavekortet kan anvendes som fuld eller delvis betaling for booking af færgeoverfart hos Stena Line og/eller ferieprodukter booket hos Stena Line Travel Group AB. Hvis bookingens totale beløb overstiger gavekortets værdi, betales restbeløbet på bookingtidspunktet. 
3. Gavekortet kan kun indløses i gyldighedsperioden.
4. Det er muligt at indløse flere gavekort op til beløbet af bookingen i samme transaktion.  
5. Gavekortet kan ikke anvendes til køb af varer om bord på Stena Lines færger.
6. Gavekortet kan ikke anvendes til køb af andre gavekort. 
7. Gavekortet kan ikke refunderes eller ombyttes til kontanter. Hvis en booking er betalt med et gavekort og derefter bliver annulleret, vil det beløb, der eventuelt bliver refunderet, blive overført til gavekortet. 
8. Gavekortet er ihændehaverbevis, hvilket betyder enhver person, som har koden på det elektroniske gavekort, kan indløse det. Ved den elektroniske overførsel af gavekortet overgår ansvaret herfor til køberen eller den opgivne modtager, alt efter hvad der er relevant. Stena Line Travel Group AB er ikke ansvarlig for gavekort, der er tabt, stjålet, beskadiget, ødelagt eller brugt uden køberens/modtagerens tilladelse.
9. Stena Line Travel Group AB forbeholder sig retten til at nægte accept af gavekort, der er ændret, manipuleret med, duplikeret, beskadiget eller opnået på uærlig vis.
10. Alle bookinger af færgeoverfart alene er omfattet af Stena Lines forretningsbetingelser [https://www.stenaline.dk/stena-lines-generelle-bestemmelser/forretningsbetingelser] og alle ferieprodukter, som er booket hos Stena Line Travel Group AB, er omfattet af Stena Line Travel Group AB’s forretningsbetingelser [https://www.stenaline.dk/stena-lines-generelle-bestemmelser/rejsebetingelser-hotel-og-overfart#rejse].
11. Stena Line forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre gavekortets betingelser og vilkår og til at foretage en passende handling, heriblandt annullering af gavekortet, hvis en sådan handling er påkrævet. Dette vil ikke påvirke dine juridiske rettigheder.
12. Din aftale omkring gavekortet er med Stena Line Travel Group AB. De vilkår og betingelser, du læser her, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Enhver uoverensstemmelse, der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt og disse vilkår og betingelser, er underlagt domstolen i Danmark.