Vilkår og betingelser for opladning af elbiler

Passager/bruger

 

 • Ansvarlig for køretøjets gode stand og vedligeholdelse, så det opfylder kravene angivet i de relevante EU-forordninger og -direktiver, samt ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse deraf.
 • Garanterer, at ingen eksperimentelle og/eller ændrede køretøjer vil blive opladt ombord, samt ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse deraf.
 • Ansvarlig for at tilvejebringe nøjagtige oplysninger og dokumentation vedrørende køretøjet i forhold til og inklusive, men ikke begrænset til, dets tilstand, oprindelse, vedligeholdelse osv., samt ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af eventuelle unøjagtigheder.
 • Ansvarlig for at følge instruktionerne og udvise rimelig omhu under brug af ladestationen, samt ansvarlig for eventuelle tab, skader eller udgifter, der måtte opstå som følge af manglende overholdelse deraf.
 • Ansvarlig for at følge instruktionerne til, downloade, registrere og bruge ChargeNode-applikationen.
 • Forpligtet til at underrette besætningen i tilfælde af, at vedkommende bemærker eventuelle fejl og/eller problemer under brug af ladestationen eller ChargeNode-appen.
 • Accepterer at bruge de kabler, der udleveres af skibets besætning.
 • (Brugeren accepterer at betale alle gældende gebyrer for den leverede opladningstjeneste.)

 

Transportør

 

 • Ikke erstatningsansvarlig for eventuelle afbrydelser, forsinkelser, fejl, internetafbrydelser og/eller andre hindringer, der påvirker brugen og funktionaliteten af ladestationerne eller ChargeNode-applikationen.
 • Ikke erstatningsansvarlig for eventuelle indirekte, utilsigtede og/eller følgemæssige skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af ladestationerne eller ChargeNode-applikationen.
 • Berettiget til at afbryde, suspendere eller opsige leveringen af opladningstjenesten, så længe det er nødvendigt og uanset årsag, såsom nødvendig vedligeholdelse, strømsystem og elektricitetsforvaltning og/eller i tilfælde af funktionsfejl.
 • Berettiget til at anmode om eventuelle oplysninger eller dokumentation, der kræves til vurdering af køretøjets egnethed til opladning, herunder, men ikke begrænset til, oprindelsesbevis.
 • Berettiget til, efter eget skøn, at afvise at levere opladningstjenesten, hvis transportøren anser køretøjet for at være uegnet til opladning ombord og/eller af enhver sikkerhedsrelateret årsag og/eller for at sikre overholdelse af gældende bestemmelser.
 • Berettiget til at foretage de eventuelt nødvendige handlinger for at forhindre eller begrænse potentiel skade/tab, der kan opstå som følge af eller forbundet med brugen af ladestationerne.
 • Ansvarlig for at levere de kabler, som brugerne skal anvende til at oplade deres køretøjer.
 • Derudover gælder Stena Lines (Travel) forretnings vilkår for reservationen.