Find Pris & Book

Spørgsmål UNDER rejsen


Ordensregler om bord

• Passagerer med forstyrrende adfærd, og som ikke kan tage vare på sig selv eller optræder truende, kan af færgens besætning anholdes og indsættes til forvaring

• Passagerer, der har udøvet hærværk, er taget i tyveri eller anden ødelæggende adfærd, afkræves kompensation for skaderne og meldes til rette myndighed

• Det er strengt forbudt at forvolde skade på skibets sikkerhedsudstyr

• Rygning på alle offentlige steder, herunder kahytter, er forbudt. Dog kan der ryges udendørs på dækket eller i særskilt anviste områder. Rygning i kahyt medfører bøde, der skal betales straks i færgens information. Røgdetektorer i kahytten må ikke tildækkes

• Passagerer er forpligtet til at tage hensyn til øvrige passagerer. Medbringes eget musikudstyr, må dette afspilles begrænset og neddæmpet. Overholdes dette ikke, har færgens besætning ret til at konfiskere udstyret og først udlevere det til ejer umiddelbart før ankomst

• Det er forbudt at benytte elektriske apparater til madlavning, og have tændte stearinlys i alle offentlige passagerområder, herunder kahytter. Overholdes dette ikke, har færgens besætning ret til at konfiskere udstyret og først udlevere det til ejer umiddelbart før ankomst

• Det er forbudt at indtage medbragt mad i færgens restauranter, dog undtaget babymad og særlige kost

• Ledere af ungdomsgrupper, er ansvarlig for gruppens opførsel om bord

• Gruppelederen skal samarbejde med besætningen og følge enhver anvisning