Find Pris & Book

Vær forsikret før du rejser

Afbestillingsforsikring med SOLID og Stena Line

FRA AFSNIT 3 AF DE SÆRSKILTE BESTEMMELSER:

3.1 Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne vores afbestillingsforsikring som beskyttelse mod afbestillingsgebyrer i tilfælde af akut sygdom eller ulykke. Rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring og har ret til at afbestille rejsen pga. sygdom eller ulykke, opkræves ikke afbestillingsgebyr i tilfælde af afbestilling. 

3.2 Hvad koster afbestillingsforsikringen?
Kr. 75,- pr. reservation på alle Stena Line ruter.
Forsikringen refunderes ikke

Afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med booking af billet. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom betales lægeerklæringen af kunden. Lægeerklæring skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter sygdommen/ulykken indtræffer.

3.3 Forsikringsbetingelser
Betingelser for afbestillingsforsikring tegnet via Stena Line/Solid forsikring 
Afbestillingsforsikringen gælder:
Hvis den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever/barn, en slægtning i lige op- eller nedadstigende linje eller en søskende til den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever eller en person, som den rejsende har bestilt rejsen sammen med, rammes af alvorlig sygdom, forværring af en sygdomstilstand eller en ulykke, og denne hændelse er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen.
Den rejsende skal afbestille inden afrejse og hurtigst muligt, efter anledningen til afbestillingen er opstået. Hvis rejsen ikke afbestilles, tabes afbestillingsforsikringen. Årsagen til afbestillingen skal behørigt påvises med lægeerklæring og/eller bevis på slægtskab, som skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdagen.

Se fuldstændige betingelser her.


3.4 Hvis du bliver nødt til at afbestille

Billetten skal senest 1 dag efter den indtrufne omstændighed afbestilles på www.stenaline.dk, på telefon 96 200 200, eller mail: danmark@stenaline.com. Enhver skade anmeldes på en formular, som kan hentes på dette link: Skadesanmeldelse, eller rekvirer på tlf. 96 200 250. Den udfyldte formular mailes til afbestillingsforsikring@stenaline.com, eller sendes med post til Stena Line, Færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn, senest 14 dage efter den indtrufne omstændighed. Lægeerklæring og anden nødvendig dokumentation skal medsendes. Ved dødsfald kopi af dødsattest. Udgifter til attester afholdes af forsikrede.

Klik her for skadeanmeldelse 

 

AFSNIT 3
AFBESTILLINGSFORSIKRING MED SOLID OG STENA LINE

3.1 Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne vores afbestillingsforsikring som beskyttelse mod afbestillingsgebyrer i tilfælde af akut sygdom eller ulykke. Rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring og har ret til at afbestille rejsen pga. sygdom eller ulykke, opkræves ikke afbestillingsgebyr i tilfælde af afbestilling. 

3.2 Hvad koster afbestillingsforsikringen?
Kr. 75,- pr. reservation på alle Stena Line ruter.
Forsikringen refunderes ikke

Afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med booking af billet. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom betales lægeerklæringen af kunden. Lægeerklæring skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter sygdommen/ulykken indtræffer.

3.3 Forsikringsbetingelser
Betingelser for afbestillingsforsikring tegnet via Stena Line/Solid forsikring 
Afbestillingsforsikringen gælder:
Hvis den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever/barn, en slægtning i lige op- eller nedadstigende linje eller en søskende til den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever eller en person, som den rejsende har bestilt rejsen sammen med, rammes af alvorlig sygdom, forværring af en sygdomstilstand eller en ulykke, og denne hændelse er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen.
Den rejsende skal afbestille inden afrejse og hurtigst muligt, efter anledningen til afbestillingen er opstået. Hvis rejsen ikke afbestilles, tabes afbestillingsforsikringen. Årsagen til afbestillingen skal behørigt påvises med lægeerklæring og/eller bevis på slægtskab, som skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdagen.

Se fuldstændige betingelser her.


3.4 Hvis du bliver nødt til at afbestille

Billetten skal senest 1 dag efter den indtrufne omstændighed afbestilles på www.stenaline.dk, på telefon 96 200 200, eller mail: danmark@stenaline.com. Enhver skade anmeldes på en formular, som kan hentes på dette link :Skadesanmeldelse, eller rekvirer på tlf. 96 200 250. Den udfyldte formular mailes til afbestillingsforsikring@stenaline.com, eller sendes med post til Stena Line, færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn, senest 14 dage efter den indtrufne omstændighed. Lægeerklæring og anden nødvendig dokumentation skal medsendes. Ved dødsfald kopi af dødsattest. Udgifter til attester afholdes af forsikrede.

Klik her for skadeanmeldelse 

 

AFSNIT 3
AFBESTILLINGSFORSIKRING MED SOLID OG STENA LINE

3.1 Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne vores afbestillingsforsikring som beskyttelse mod afbestillingsgebyrer i tilfælde af akut sygdom eller ulykke. Rejsende, der har tegnet afbestillingsforsikring og har ret til at afbestille rejsen pga. sygdom eller ulykke, opkræves ikke afbestillingsgebyr i tilfælde af afbestilling. 

3.2 Hvad koster afbestillingsforsikringen?
Kr. 75,- pr. reservation på alle Stena Line ruter.
Forsikringen refunderes ikke

Afbestillingsforsikringen skal tegnes sammen med booking af billet. I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom betales lægeerklæringen af kunden. Lægeerklæring skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter sygdommen/ulykken indtræffer.

3.3 Forsikringsbetingelser
Betingelser for afbestillingsforsikring tegnet via Stena Line/Solid forsikring 
Afbestillingsforsikringen gælder:
Hvis den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever/barn, en slægtning i lige op- eller nedadstigende linje eller en søskende til den rejsende eller dennes ægtefælle/samlever eller en person, som den rejsende har bestilt rejsen sammen med, rammes af alvorlig sygdom, forværring af en sygdomstilstand eller en ulykke, og denne hændelse er af en sådan art, at den rejsende ikke med rimelighed kan gennemføre rejsen.
Den rejsende skal afbestille inden afrejse og hurtigst muligt, efter anledningen til afbestillingen er opstået. Hvis rejsen ikke afbestilles, tabes afbestillingsforsikringen. Årsagen til afbestillingen skal behørigt påvises med lægeerklæring og/eller bevis på slægtskab, som skal være Stena Line i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdagen.

Se fuldstændige betingelser her.


3.4 Hvis du bliver nødt til at afbestille

Billetten skal senest 1 dag efter den indtrufne omstændighed afbestilles på www.stenaline.dk, på telefon 96 200 200, eller mail: danmark@stenaline.com. Enhver skade anmeldes på en formular, som kan hentes på dette link :Skadesanmeldelse, eller rekvirer på tlf. 96 200 250. Den udfyldte formular mailes til afbestillingsforsikring@stenaline.com, eller sendes med post til Stena Line, færgehavnsvej 10, 9900 Frederikshavn, senest 14 dage efter den indtrufne omstændighed. Lægeerklæring og anden nødvendig dokumentation skal medsendes. Ved dødsfald kopi af dødsattest. Udgifter til attester afholdes af forsikrede.

Klik her for skadeanmeldelse