Find Pris & Book

Miljøarbejde på Stena Line

Vi tager miljøarbejdet alvorligt hos Stena Line

Et rent miljø er vigtigt for os hos Stena Line. Derfor tager vi miljøarbejdet alvorligt, og vi arbejder hele tiden på at minimere effekterne på miljøet så meget som muligt.


Miljøansvar
FOR AT MINDSKE MILJØPÅVIRKNINGEN


  • anvender vi et brændstof med et lavt svovlindhold og med emissionsværdier, som ligger under de grænseværdier, der har eksisteret siden 1980.
  • driver vi vores færger med lavere hastighed for at mindske brændstofforbruget
  • bruger vi on-shore strømtilslutning i de havne, hvor det er muligt
  • bundmaler vi færgen med en speciel bundmaling, som mindsker friktionen mod vandet
  • anvender vi et effektivt vandrensnings- og affaldshåndteringssystem

Da Stena Jutlandica blev bygget, var den verdens første Ro-Pax færge med katalysatorer på alle motorer.

Stena Danica er den eneste store ro-pax færge i verden, der kan forbindes til byens fjernvarmesystemer under havneopholdet i hjemstavnen.

Nu tager vi skridtet videre og konverterer motorerne på Stena Germanica til metanoldrift (læs mere nedenfor) 

SECA zone
NYE SECA-REGLER FRA 2015

Fra 1. januar 2015 indføres nye bestemmelser, som skal regulere svovlindholdet i Østersøen og Nordsøen. Det nye EU-direktiv kræver, at fartøjer ikke må anvende brændstof med et svovlindhold på mere end 0,1 %. Alternativt skal man anvende andre løsninger for at nedsætte emissionen af svovldioxid fra fartøjerne.

Emissionsproblemet Forbrændingen af tung brændselsolie medfører forskellige gasser. Ud over kuldioxid udvikles også svovldioxid, nitrogenoxider og sodpartikler, som er farlige for miljøet, da de bl.a. forårsager syreregn.

Den tunge brændselsolie, som hidtil har kunnet anvendes inden for søfarten, indeholder op til 3,5 % svovl. Nordsøen og Østersøen har siden 2008 indgået i et samarbejde, som kaldes SECA (Sulphur Emission Control Area), hvor det tilladte niveau er 1 %, og fra 2015 sænkes dette niveau til 0,1 %.  

HVILKE TILTAG FINDES?

Der findes flere forskellige måder, man kan imødekomme de nye miljøbestemmelser på fra og med 2015.

Marine Diesel

Den enkleste måde er at ændre brændstoffet til Marine Diesel, som har et svovlindhold på 0,1 %. Marine Diesel ligner den diesel, man bruger til biler, og vil kun involvere mindre ændringer af fartøjernes motorer. Marine Diesel er dog dobbelt så dyrt som brændstof med et svovlindhold på 1 %.


Scrubbers

Gennem såkaldte Scrubbers kan udstødningen i vandet renses ved hjælp af natriumhydroxid. Der er høje omkostninger forbundet med installationen, men efterfølgende kan fartøjet fortsat drives med brændstof, hvor svovlindholdet er højere. 


Metanol

Metanol udvindes i dag hovedsageligt af naturgas og kan i ren form anvendes som brændstof. For at dette skal fungere, skal hele det eksisterende brændstofsystem og motorerne bygges om og udskiftes.

Hvilken vej vælger Stena Line?

Læs mere om hvilken vej Stena Line vælger nedenfor.

Stena Germanica
STENA GERMANICA - FØRST MED METANOLDRIFT

Ved årsskiftet går alle de berørte færger hos Stena Line over til Marine Gas Oil (MGO). Alle, undtagen Stena Germanica. Hun går i dok i januar 2015 for at blive bygget om til metanoldrift.

Under ombygningsperioden, som strækker sig til 20. marts, bliver Stena Germanicas fire motorer konverteret til metanoldrift. Hun bliver det første metanoldrevne fartøj i verden.

Brændstofsystemet for metanol tilføjes parallelt med det eksisterende. Eftersom metanol har et lavt brændpunkt, er der meget strenge krav til sikkerheden. For eksempel er alle brændstofrør inddæmmede, og tankene beskyttes med ædelgas. Sikkerheden er det vigtigste for Stena Line, og sammen med Lloyd´s og Wärtsilä, som bygger motorerne, har vi foretaget omhyggelige risikoanalyser. 

HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE FOR PASSAGERERNE?

Den største forandring, som passagererne bemærker, er, at der ikke længere kommer røg op at skorstenene.

Læs mere om konverteringen af Stena Germanica