Stena Lines databeskyttelsespolitik

1.

Introduktion

 

Stena Line Scandinavia AB med selskabsnummer 556231-7825 (“Stena Line”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Alle referencer i denne Politik om personoplysninger til “vi”, “os” eller “vores” skal betragtes som en reference til Stena Line. Vores kontaktoplysninger står nederst i denne Politik om personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og forpligtet til at beskytte dine personoplysninger.

 

Der henvises til følgende sites som vores “Websites”:

https://www.stenaline.se/https://www.stenaline.no/,

https://www.stenaline.dk/https://www.stenaline.cz/,

https://www.stenaline.de/https://www.stenaline.ee/,

https://www.stenaline.es/https://www.stenaline.fi/,

https://www.stenaline.fr/https://www.stenaline.co.uk/,

https://www.stenaline.ie/https://www.stenaline.it/,

https://www.stenaline.lt/https://www.stenaline.lv/,

https://www.stenaline.nl/https://www.stenaline.pl/,

https://www.stenaline.ru/https://www.stenalinetravel.com/,

https://www.wyjazdygrupowe.pl/

 

Vores websites og andre kommunikationsflader (e-mail, telefon, supportkontakt, sociale medier, chat og papirformularer), bliver i det nedenstående benævnt “Services”.

 

2.

Omfanget af Politikken om personoplysninger

 

Denne politik om personoplysninger gælder behandlingen af dine personoplysninger, når du, som kunde og/eller besøgende på websitet, bruger vores Services, herunder hvis vi modtager personoplysninger fra en booking agent, som du eller din arbejdsgiver har underskrevet en aftale med. Denne Politik om personoplysninger indeholder blandt andet information om, hvilke personoplysninger, der bliver indsamlet, og hvad vi gør med disse oplysninger, hvem vi deler dem med og hvilke metoder, vi bruger til at indsamle dem.

 

Se venligst Stena Lines politik for medlemsklubberne, hvis du ønsker information om vores behandling af personoplysninger, når du er medlem af en af vores medlemsklubber (Extra Blue, Extra Gold eller Business Traveller)

 

Se vores Cookie-politik for yderligere oplysninger om, hvordan vi bruger cookies.

 

 

3.

Hvilke kategorier af dine personoplysninger behandler vi?

 

Stene Line behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 

(a)

Navn;

 

(b)

Fødselsdato;

 

(c)

Aldersgruppe (børn mellem 0–3 og 4–15);

 

(d)

Køn;

 

(e)

Kontaktoplysninger (adresse, telefon- og/eller mobilnummer samt e-mailadresse);

 

(f)

Betalingsoplysninger (vouchere og betalingstyper);

 

(g)

Antal rejsende børn (hvis nogen);

 

(h)

Bookingreferencenummer;

 

(i)

Oplysninger om rejse(r): destination, rejsetider, ankomst- og afrejsedato, antal rejsende, kahytsvalg eller loungestol, kahytsnummer, forudbestillinger (måltider, drikkevarer, snack), udlån af sengeheste, vugger, kæledyr (i den udstrækning, at du videregiver sådanne oplysninger), særlige anmodninger i den udstrækning, at du videregiver dem til os, og enhver påkrævet afbestillingsforsikring);

 

(j)

Oplysninger om køretøj (køretøjstype, campingvogn/autocamper, cykel og/eller trailer) samt køretøjet indregistreringsnummer);

 

(k)

Border Shop og bestillinger ombord/shoppinglister;

 

(l)

Bestillingshistorik;

 

(m)

Brugt(e) kampagnekode(r) og sikkerhedskoder (brugt til verifikation af kampagnekoder);

 

(n)

Salgsansvarlig (markedet, hvor du booker en rejse eller benytter vores Services);

 

(o)

Nationalitet;

 

(p)

Pasoplysninger eller oplysninger fra anden legitimation;

 

(q)

Oplysninger om gæsteliste (kunden, der booker, og medrejsende);

 

(r)

Kæledyrets identifikationsnummer

 

(s)

Oplysninger om, hvem der har forældremyndigheden over en mindreårig;

 

(t)

Suspensionsdato (hvis en passager ikke overholder reglerne for sikkerhed ombord);

 

(u)

Oplysninger om handicap (i den udstrækning, det bliver videregivet til os, om du har brug for assistance, er hørehæmmet, har brug for medicin, en kørestol eller er synshæmmet);

 

(v)

Websiteoplysninger, baseret på din IP-adresse;

 

(w)

 Browseroplysninger (browserversion); og

 

(x)

Medlemskab af Medlemsklubben Extra

 

(y)

Svar på kundetilfredshedsundersøgelser i den udstrækning, de er videregivet af dig (navn, telefonnummer og e-mail; samt

 

(z)

Din arbejdsgiver og din stilling (for forretningsrejsende).

 

 

4.

Hvor indsamler vi dine personoplysninger?

 

Stena Line indsamler dine personoplysninger direkte fra dig, når du booker en rejse, indkvartering, foretager enhver form for reservation eller køber eller på anden måde benytter vores Services (ved besøg på vores website eller ved at kontakte os).

Stena Line indsamler også personoplysninger fra rejsebureauer, som du har anmodet om at give os dine personoplysninger. Oplysningerne opbevares i det land, hvor rejsebureauet lagrer personoplysningerne.

 

 

5.

Hvad sker der, hvis du ikke udleverer dine personoplysninger til os?

 

 

For at du kan booke en rejse via vores Services, er det nødvendigt at du videregiver dine personoplysninger til os, som angivet ovenfor i punkt 3(a) – (n) . Hvis du ikke videregiver dine personoplysninger, kan vi ikke opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, og du kan derfor ikke booke nogen rejser gennem brug af vores Services.

 

 

6.

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger og hvad er den retlige grund for sådanne behandlingsaktiviteter?

 

Stena Line behandler dine personoplysninger til de formål, der er fastlagt nedenfor.  Stena Line skal have et retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde. Et retsgrundlag kunne eksempelvis være (i) dit samtykke til den relevante behandlingsaktivitet (ii) at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, hvor du er part, eller (iii), at Stena Line eller en tredjepart har en berettiget interesse i at behandle personoplysningerne, der ikke tilsidesættes af dine interesser i ikke at få personoplysningerne behandlet. Under hvert formål nedenfor bliver det retsgrundlag, som Stena Line gør gældende, afdækket.

 

Hvis dit samtykke bliver afdækket som retsgrundlag for formålet ovenfor, behandler vi ikke dine personoplysninger til sådant formål uden at have fået dit samtykke til det. Du har desuden ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at bruge linkene til framelding i e-mails, eller ved at besøge præferencecentret, som er en del af Mine sider på vores website. Bemærk, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af behandlingen, baseret på sådant samtykke, før det bliver trukket tilbage.

 

 

(a)

Rejser, indlogering og kontraktmæssige services

Stena Line bruger navn, fødselsdato, aldersgruppe, køn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, antal medrejsende børn, bookingreferencenummer, rejseplan, køretøjsoplysninger, dine bestillinger/shoppingliser i Border Shop eller ombord, bookinghistorik, brugt(e) kampagnekode(er), sikkerhedskode og salgsansvarlig for at administrere og gennemføre dine bookede rejser, indlogeringer og forudbestillinger og Services i henhold til vores Rejsevilkår og Transportvilkår. Denne behandling af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig.

 

 

(b)

Levering af vores services

Stena Line bruger navn og kontaktoplysninger til at kommunikere med dig, når du bruger vores Services. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(c)

Administration

Stena Line bruger oplysninger fra gæstelisten for at administrere tilbagebetalinger, forsikringssager og kundeklager, der relaterer sig til din(e) booking(er). Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(d)

Overholdelse af retlige forpligtelser

 

Stena Line behandler:

 • de oplysninger om handicap, du videregiver til os, for at vi kan yde den fornødne assistance på din rejse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.
 • dine betalingsoplysninger, for at vi kan lagre betalingsoplysninger, navn, nummer på medlemsklub kontaktoplysninger i henhold Accounting Act (Sverige Bokföringslag (1999:1078)) [Bogføringsloven] og/eller til gældende love og forordninger på det pågældende lokale marked.
 • dit navn, køn, aldersgruppe og oplysninger om handicap (i den udstrækning, du videregiver sådan information til os) til at opbevare passagerlister i henhold til Rådets direktiv 1998/41 om registrering af personer, der sejler om bord på passagerskibe, der opererer til eller fra havne i Fællesskabets medlemsstater.y.
 • dit navn, køn, fødselsdato, aldersgruppe, nationalitet og pasoplysninger eller oplysninger fra anden legitimation for at opbevare passagerlister og for at udføre identitetskontroller i henhold til Safety on Ships Ordinance (Sverige Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) [Bekendtgørelse om sikkerhed på skibe] og/eller med love og forordninger, der er relevante på det lokale marked.
 • Hvis relevant, dit navn, fødselsdato, og pasoplysninger eller oplysninger fra anden legitimation i den udstrækning dette er medtaget på listen med illegitime passagerer, som vi modtager fra politimyndighederne. Vi bruger sådanne lister til at forhindre person i at rejse med Stena Line for at overholde de til enhver tid gældende love og forordninger.

Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores retlige forpligtelser.

 

 

(e)

Assistance til passagerer med handicap

Stena Line behandler de oplysninger om handicap, du videregiver til os, for at yde den nødvendige assistance i forbindelse med bestilte rejser, indkvartering og vores Services. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i dit udtrykkelige samtykke.

 

 

(f)

Forbedring af services

For at kunne forbedre vores Services (for at rette fejl, hurtigt og nemt afdække og løse problemer med konvertering af vores websites, ændre brugerfladen, så du nemt kan få tilgang til de oplysninger, du søger efter, eller for at fremhæve relevante tilbud på websitet), bruger vi dit navn, kontaktoplysninger, site-oplysninger baseret på din IP-adresse, browserinformation, bookingreference og rejseplan om din(e) rejse(r) til udarbejdelse af statistikker om, hvordan du bruger vores Services. Det sker med resultaterne fra kundetilfredshedsundersøgelser og markedsundersøgelser, eller ved at analysere din brug af vores Services. Når vi bruger dine personoplysninger til forbedring af vores Services, bruger vi dem i videst muligt omfang aggregeret. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(g)

Forhindring af misbrug af Services

I det nødvendige omfang kan navn, adresse og IP-adresse medlemsnummer (hvis relevant i hvert specifikt tilfælde) bruges, for at vi kan forhindre misbrug og svindel med kreditkort. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(h)

Forhindring af, at suspenderede personer booker rejser

Stena Line lagrer dato for suspenderingen, navn, fødselsdato (id-nummer for svenske statsborgere) og bookingreferencenummer på passagerer, der har overtrådt vores regler for sikkerhed ombord, for at vi kan forhindre sådanne personer i at booke rejser. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(i)

Tilbud, rabatter og opgraderinger ud fra dit køb

Vi bruger desuden navn, kontaktoplysninger og rejseplan til tilbud om rabatter og opgraderinger til dig, med udgangspunkt i dit køb. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(j)

Direkte markedsføring

Vi bruger navn, kontaktoplysninger og din rejseplan i den udstrækning, du har videregivet sådanne personoplysninger til os, når du bruger vores Services, til udsendelse af nyhedsbreve, tilbud, relevant information om vores Services og påmindelser om påbegyndte, men ikke gennemførte bookinger. Vi sender disse via e-mail, sms, e-mail og andre former for elektronisk kommunikation. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

Du har til enhver tid ret til at framelde dig, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, som beskrevet i punkt 6 (i) - (j) . Hvis du informerer os om, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, bliver det ikke længere sendt.

 

 

(k)

Håndtering af kundeklager eller fastslå og/eller gøre retskrav gældend

Vi bruger kun personoplysninger, hvis de er relevante i hvert enkelt tilfælde for at kunne håndtere kundeklager eller fastslå og/eller gøre retskrav gældende. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

(l)

Påvisning af overensstemmelse med retlig forpligtelse

Stena Line lagrer dokumentation om pasoplysninger og id-oplysninger samt oplysninger om, hvem der har forældremyndigheden over en mindreårig, når der udføres identifikationskontroller for at påvise at vi efterlever de krav, der er fastlagt i Safety on Ships Ordinance (Sverige. Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) [Bekendtgørelse om sikkerhed på skibe] og/eller med love og forordninger, der er relevante på det lokale marked. Behandlingen af dine personoplysninger tager udgangspunkt i vores berettigede interesse.

 

 

7.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

 

For at opfylde formålene nedenfor kan Stena Line dele dine personoplysninger med følgende modtagere.

 

 

(a)

Stena AB (publ)

 

(b)

Stena Rederi AB

 

(c)

Stena Line Travel Group AB

 

(d)

External payment providers

 

(e)

Stena Line Ltd.

 

(f)

Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

 

(g)

Stena Line BV

 

(h)

Stena Line GmbH & Co. KG

 

(i)

Stena Line Danmark A/S

 

(j)

Stena Line Norge AS

 

(k)

Stena Line Polska Sp.z o.o

 

(l)

UAB Stena Line

 

(m)

SIA Stena Line

 

(n)

Retail & Food Services in Sweden AB

 

(o)

Andre færgeselskaber, busselskaber, turistguider, enheder der tilbyder indlogering og andre underleverandører (hvor dette er nødvendigt for at gennemføre den bestilte rejse.

 

(p)

Politi, toldvæsen og andre myndigheder

 

(q)

Forsikringsselskaber (f.eks. Allianz, Axa)

 

(r)

Scandinfo (til gennemførelse af kundetilfredhedsanalyser)

 

(s)

Vores eksterne callcentre: Moranti i Danmark, Sverige og Norge samt Transcom i Tyskland og Litauen

 

(t)

Vores eksterne check-in teams: Sartori & Berger; Port of Kiel

 

(u)

Reklame- og retargeting-platforme, som Google, Adwords, YouTube og Facebook

 

(v)

Serviceleverandører, som vi benytter, til at levere services, som udbydere af webhosting, leverandører af udsendelser, analysebureauer, udbydere af informationsteknologi, underholdningsvirksomheder i tilknytning til afholdelse af arrangementer, osv.

8.

Overfører vi dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS?

 

 

Stena Line kan overføre nogle af dine personoplysninger til de lande uden for EU/EØS, som er anført nedenfor. Hvis Europa-Kommissionen har vurderet at et land, opført nedenfor, ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af dine personoplysninger, giver vi en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, vi har gennemført, eller retsgrundlaget, som vi gør gældende, for at sikre, at dine personoplysninger bliver overført i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelseslovgivning.

 

 

Land: 

Sikkerhedsforanstaltning: 

 

United States of America

 

The European Commission’s Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data (2010/87/EU)

 

 

Du er velkommen til at bede om en kopi af de sikkerhedsforanstaltninger, der er beskrevet ovenfor, hos vores Databeskyttelsesrådgiver. Se afsnit 11 i denne Politik om personoplysninger for kontaktoplysninger.

 

 

9.

Hvor lang tid lagrer vi dine personoplysninger?

 

 

Formål

Karakteren af personoplysninger

Opbevaringsperiode

Tilbud, rabatter og opgraderinger ud fra dit køb

Navn, kontaktoplysninger, rejseplan og bookinghistorik

I op til 2 år efter kunderelationen er ophørt.

Forbedring af services

Websiteoplysninger, baseret på din IP-adresse og browserinformation

I 26 måneder efter, du har gjort brug af vores Services i medlemsklubberne.

Direkte markedsføring

E-mailadresse, salgsansvarlig, navn og tidligere destinationer

Så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev.

Rejser, indlogering og kontraktmæssige services

Navn, fødselsdato, aldersgruppe køn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, antal medrejsende børn, bookingreferencenummer, rejseplan, køretøjsoplysninger, dit kæledyrs identifikationsnummer, dine bestillinger/shoppinglister i Border Shop og ombord, salgsansvarlig, brugte kampagnekode(r) og sikkerhedskoder.

I op til 14 måneder efter gennemført rejse.

 

Påvisning af overensstemmelse med retlig forpligtelse

Pasoplysninger eller oplysninger om anden legitimation, oplysninger om, hvem der har forældremyndigheden over en mindreårig

I 3 måneder, så vi kan påvise over for de relevante myndigheder, at vi efterlever de krav, der er fastlagt i Safety on Ships Ordinance (Sverige Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) [Bekendtgørelse om sikkerhed på skibe] og/eller love og forordninger, der er gældende på det lokale marked.

Overholdelse af retlige forpligtelser

Navn, fødselsdato. pasoplysninger eller oplysninger fra anden legitimation (i forbindelse med forbudte passagerer)

I op til 6 måneder efter en liste med forbudte passagerer bliver erstattet med en opdateret version fra politimyndighederne.

Forhindring af, at suspenderede personer booker rejser

Navn, dato for suspenderingen, fødselsdato (id-nummer for svenske statsborgere) og bookingreferencenummer

I op til 2 år efter datoen for suspenderingen.

Administration

Oplysninger på gæsteliste

I op til 6 måneder efter gennemført rejse.

Overholdelse af retlige forpligtelser

Oplysninger om handicap

I 1 måned efter gennemført rejse, for at vi kan yde den nødvendige assistance i forbindelse med bookede rejser, indkvartering og andre bestillinger(køb i henhold til vores kontraktmæssige forpligtelser overfor dig og i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

Overholdelse af retlige forpligtelser

Betalingsoplysninger, navn, kontaktoplysninger, bookingreferencenummer, rejseplan, køretøjsoplysninger og medlemsnummer i medlemsklub

I op til 10 år i henhold til Accounting Act (Sverige Bokföringslag (1999:1078)) [Bogføringsloven] og/eller til gældende lov og forordninger på det pågældende lokale marked.

Overholdelse af retlige forpligtelser

Navn, køn, fødselsdato, aldersgruppe, nationalitet og oplysninger om handicap.

 

I den tid indtil skibet når sin destination og derefter i 24 timer i henhold til Safety on Ships Ordinance (Sverige Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)) [Bekendtgørelse om sikkerhed på skibe] og/eller love og forordninger på det relevante lokale marked og i henhold til Rådets direktiv 1998/41 om registrering af personer, der sejler om bord på passagerskibe, der opererer til eller fra havne i Fællesskabets medlemsstater.

Håndtering af kundeklager eller fastslå og/eller gøre retskrav gældende

Kun relevante personoplysninger

Så længe det er rimeligt at dine personoplysninger er nødvendige for at Stena Line kan håndtere kundeklager og/eller gøre retskrav gældende (dette vil generelt være længden på den relevante lovbestemte forældelsesfrist).

Håndtere kundeklager

De personoplysninger, du har angivet i

 • din påbegyndte men ikke færdiggjorte booking eller
 • din færdiggjorte booking, som vi endnu ikke har modtaget betaling for.

I op til en måned efter du har givet os dine personoplysninger

 

10.

Hvilke rettigheder har du?

 

Nedenfor er et sammendrag af dine rettigheder i den europæiske databeskyttelsesforordning.  Udøvelsen af disse rettigheder sker uden omkostninger for dig, og du kan udøve rettighederne ved at sende en e-mail eller maile til kontaktpersonerne nederst i dette dokument. Du kan også bruge kontaktformularen, som du finder på vores website.

Når du ydermere modtager en e-mail om en reservation, som du har foretaget gennem vores Services, kan du klikke på linke til dine reservationer og opdatere den. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder (se kontaktoplysninger nederst i denne Politik om personoplysninger.)

Bemærk, at Stena Line altid vil åbne en anmodning for at udøve retten til at afgøre, om anmodningen er gyldig. Alle rettigheder, anført nedenfor, er ikke absolutte og undtagelser kan finde anvendelse.

Ud over rettighederne, fastlagt nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed om Stena Lines behandling af dine personoplysninger.

 

 

(a)

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Ved anmodning har du ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger, som Stena Line behandler, og til at få yderligere oplysninger om Stena Lines behandling af dine personoplysninger.

 

 

(b)

Ret til at få oplysninger rettet. Du har ret til at få dine personoplysninger rettet og suppleret, hvis de ikke er korrekte og/eller fyldestgørende.

 

 

(c)

Ret til at få oplysninger slettet (retten til at blive glemt) Du har ret til at anmode om at Stena Line sletter dine personoplysninger uden unødigt ophold under følgende omstændigheder:

 

 • hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
 • hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage, eller hvis der ikke er juridisk grundlag for behandlingen;
 • hvis du har en gyldig grund til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
 • hvis behandlingen af personoplysningerne er ulovlig; eller
 • hvis personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.

 

 

(d)

Retten til begrænsning i behandlingen. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 

 • nøjagtigheden af personoplysningerne er ved at blive undersøgt;
 • behandlingen er ulovlig, eller hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, men du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder om begrænsning i stedet for;
 • Stena Line ikke længe har brug for personoplysningerne, men du har brug for personoplysningerne til at fastslå et retskrav eller gøre det gældende eller forsvare det ved en domstol; eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, og en sådan indsigelse er ved at blive verificeret.

 

 

(e)

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Under visse omstændigheder har du ret til at få udleveret de personoplysninger, du har givet til Stena Line for at overføre dem til en anden serviceudbyder, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en kontrakt.

 

 

(f)

Generel ret til at gøre indsigelse. Du har generel ret til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, som er baseret på Stena Lines berettigede interesser. Hvis du gør indsigelse, må vi bevise, at vi har tungtvejende legitime grunde for en sådan behandling, eller at vi har brug for personoplysningerne til at fastslå et retskrav eller forsvare eller gøre det gældende.

 

 

(g)

Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. Hvis du gør det, kan Stena Line ikke længere behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

 

 

11.

Sådan kan du kontakte os

 

 

Du kan kontakte os via følgende kommunikationskanaler:
Hovedkvarter:
Adresse: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Göteborg, Sverige
Telefon: (+46) 770 - 57 57 00

E-mail: info.se@stenaline.com

 

Nationalt datterselskab (databehandler på vegne af Stena Line):
Stena Line Danmark A/S
Box 723
DK-9900 Frederikshavn
Telefon: +45 96 200 200

E-mail: info.dk@stenaline.com

 

Bemærk, at vi har udpeget en såkaldt databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger. Vores databeskyttelsesrådgiver Wiebke Jensen kan kontaktes på dpo@stenaline.com .