Find Pris & Book

Mundbind om bord på Stena Lines færger til Danmark


Hvor og hvornår gælder kravet om mundbind?

Kravet om at bære mundbind gælder under hele rejsen, fra ombordstigning til afstigning og i vores terminaler i Danmark. Læs mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1221 for mere information om, hvad der gælder i Danmark.