Find Pris & Book

Spørgsmål FØR rejsen


Hvordan foregår indførsel af jagtvåben?

Våbenindførelse til/FRA Sverige og Norge

Det er gæstens ansvar at have papirerne på våbnet i orden. Våbnet skal under overfarten opbevares i bilen. Det er ikke tilladt for gående passagerer at medbringe nogen former for våben eller farlige genstande.

 

Våbenindførelse til/FRA England og Irland

Alle våben skal deklareres ved check-in, og afleveres til fartøjsvagten ombord. Ammunition skal opbevares i separat beholder, og ligeledes afleveres til fartøjsvagt. Der skal medbringes våbentilladelse og sikkerhedsafdelingen på havnen underrettes.
Målskydere (target shooters), der rejser til England må have forhåndsgodkendelse til at skyde i et specifikt område, autoriseret af den lokale politi-myndighed
Målskydere, der rejser til Irland må have forhåndstilladelse fra områdets tilsynsførende fra Garda Siochana, og skal kunne fremvise skriftlig tilladelse. Man skal selv henvende sig på den lokale Garda Station umiddelbart efter ankomst til området. Restriktioner for våben og ammunitions-typer pålægges af Gardai.

Ovennævnte regler gælder også for indførelse af armbrøst.

 

Specifikt for rejsende på ruten Hoek van Holland - Harwich:
Rejsende med våben skal i god tid (som absolut minimum 48 timer før afrejse) kontakte enten Harwich eller 
Hoek van Holland-kontoret på telefon eller email: +31 174 315 811 /  info.nl@stenaline.com
Hav alle oplysninger om våben, serienumre, jagttegn/våbentilladelse m.v. klar.
Det er ikke tilladt at medbringe ammunition ombord, og våbnet skal under overfarten Hoek van Holland - Harwich (begge retninger) opbevares i egen bil.

 

 

Våbenindførelse til/FRA Polen

Det er gæstens ansvar at have papirerne på våbnet i orden.

Våbnet skal under overfarten opbevares i bilen. Har man ej bil med, skal våbnet afleveres i informationen ombord. Fartøjsvagten hjælper med dette.

Våben som er opført og opdateret i det Europæiske våbenpas kan uden videre ind- og udføres sammen med passet, som altså skal medbringes samt voucher. (Potwierdzeni wykupu polowania) Til det danske jagttegn er der tilknyttet ansvarsforsikring, der dækker i Polen.